17. 10. 2019  10:55 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Antimikrobiálna ochrana prírodných polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
Autor: Ing. Emília Blašková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Antimikrobiálna ochrana prírodných polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
Abstrakt:Objekty kultúrneho dedičstva podliehajú počas prirodzeného starnutia degradácii. Významným zdrojom poškodenia a degradácie objektov z prírodných organických materiálov môže byť v závislosti od vonkajších podmienok práve mikrobiálna kontaminácia. Vplyvom mikroorganizmov dochádza k viditeľným zmenám na zbierkových predmetoch, čím sa ničí ich estetická hodnota a aj štruktúra materiálov. Škody spôsobené mikroorganizmami sú predovšetkým pozorované ako zmena farby -- odfarbenie materiálu, vznik zápachu, strata pevnosti -- degradácia materiálov. Diplomová práca je zameraná na štúdium účinkov dezinfekčného systému Sanosil, navrhovaného pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva podobne ako aj múzejných predmetov, ktoré sú tvorené prírodnými organickými polymérmi. Z výsledkov experimentov je možné skonštatovať, že navrhovaný dezinfekčný systém môže byť použitý na odstránenie mikrobiálnej kontaminácie z objektov a predmetov umiestnených v depozitári, ako aj účinný na odstránenie kontaminácie z priestorov, v ktorých sa nachádzajú dané artefakty. Na základe výsledkov experimentu môžeme potvrdiť, že z hľadiska modifikácie povrchov vzoriek dezinfekčným prípravkom, dochádza k minimálnemu až akceptovateľnému rozdielu z pohľadu celkovej farebnej diferencie, pričom problematickými môžu byť niektoré farbené textílie alebo farbená koža. Ďalej je možné usúdiť, že pôsobenie dezinfekčného prostriedku spôsobuje miernu degradáciu papiera.
Kľúčové slová:mikrobiálna kontaminácia, prírodné polyméry, biodegradácia, antimikrobiálna ochrana, dezinfekčné prostriedky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene