16. 10. 2019  7:39 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
Autor: Ing. Jana Matúšková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Sládková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
Abstrakt:Spektrálna analýza predstavuje veľmi účinný prostriedok na overenie pravosti dokumentov. Častým problémom pri kriminalistickom skúmaní je zohľadňovanie starnutia dokumentu a papierovej podložky. Papier obsahuje okrem celulózy i mnohé aditíva, ktoré menia kinetiku jeho starnutia. Kinetiku starnutia aditív je možné sledovať pomocou FTIR spektroskopie a prostredníctvom zmeny ich optických vlastností. Obe metódy použité v práci sú účinné, presné a nedeštruktívne analytické metódy, čím spĺňajú základné parametre pre využitie v kriminalistickej praxi. Daná práca sa zaoberá vplyvom tepelného a svetelného starnutia Blankophoru P 01 liquid, ktorý sa nachádza ako optický zjasňovací prostriedok v množstve kancelárskych papierov. Z vyhodnotených údajov možno dokázať, že vplyvom svetelného i tepelného starnutia opticky zjasňovacieho prostriedka dochádza k výraznej zmene parametrov L*, a*, b*. Pri sledovaní kinetiky tepelného starnutia opticky zjasňovacieho prostriedka pomocou FTIR spektroskopie neboli zaznamenané žiadne významné zmeny. Avšak pri svetelnom starnutí došlo k pozorovateľnému poklesu hodnôt absorbancie v oblasti spektra, ktorá prislúcha skúmanému optickému zjasňovaciemu prostriedku.
Kľúčové slová:FTIR spektroskopia, degradačné produkty papiera, optické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene