16. 10. 2019  21:29 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na nosiče informácií kultúrneho dedičstva
Autor: Ing. Stanislava Trginová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Híreš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na nosiče informácií kultúrneho dedičstva
Abstrakt:V prostredí depozitárov knižníc, archívov, galérií a múzeí je veľmi častým problémom prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie. Zbierkové predmety v týchto priestoroch sa nachádzajú v nevyhovujúcich podmienkach, a tak sa ľahko stávajú zdrojom organických látok pre rast a rozvoj mikroorganizmov. Okrem toho, že mikrobiologická kontaminácia spôsobuje vážne poškodenia historických objektov, môže tiež ohrozovať zdravie ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s kontaminovaným materiálom. Aby sa zabránilo takýmto škodlivým účinkom na človeka aj materiál, na likvidáciu biologickej kontaminácie sa používajú rôzne metódy. Jedným zo spôsobov odstraňovania mikrobiologickej kontaminácie je sterilizácia etylénoxidom, ktorá predstavuje jednu z najkontroverznejších problémov. Na jednej strane sa považuje za jediné efektívne činidlo so 100% účinnosťou sterilizácie s minimálnymi účinkami na sterilizovaný materiál, na druhej strane jeho použitie predstavuje riziko pre ľudský organizmus kvôli jeho karcinogénnym, mutagénnym a génotoxickým účinkom. Táto práca vznikla v spolupráci s novovybudovaným digitalizačným pracoviskom na Zvolenskom zámku, ktoré zastrešuje Slovenská národná galéria. Súčasťou tohto pracoviska je sterilizačná komora, ktorá využíva okrem štandardných programov sterilizácie aj svoje vlastné, s upravenými parametrami sterilizácie. Na tomto základe bol navrhnutý experiment, ktorého cieľom bolo zhodnotiť účinok procesu sterilizácie etylénoxidom v konkrétnych podmienkach tohto pracoviska na nosiče informácií kultúrneho dedičstva. Sledovali sa zmeny fyzikálnych a chemických parametrov na modelových vzorkách papiera a pergamenu, a tiež vlastností originálnych historických dokumentov pomocou nedeštruktívnych metód. Testovanie ukázalo, že sterilizáciou etylénoxidom môže byť ohrozená práve kritická skupina kyslých drevitých papierov. V tomto prípade sa javí menej invazívny program s dodatočným vlhčením. V prípade pergamenu je vhodnejšie zvoliť nízkoteplotný program sterilizácie. Možno usúdiť, že modifikácia štandardných komerčných programov sa javí ako správny prístup. Získané výsledky môžu byť veľmi nápomocné pri výbere sterilizačného programu v rámci skríningového hodnotenia na tomto pracovisku, pri ktorom sa veľmi citlivo zohľadňuje druh materiálu.
Kľúčové slová:papier, etylénoxid, sterilizácia, pergamen, mikrobiologická kontaminácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene