23. 10. 2019  0:32 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nové metódy deacidifikácie papierových nosičov informácií
Autor: Ing. Veronika Haviarová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové metódy deacidifikácie papierových nosičov informácií
Abstrakt:Veľká časť kultúrneho dedičstva je uložená na papierových nosičoch informácií vyrobených na kyslom papieri. Práve kyslosť papiera je v procese prirodzeného starnutia hybnou silou určujúcou jeho životnosť. Kyslé papiere rýchlejšie podliehajú degradácii celulózy, čím je narušená ich pevnosť a vzhľad. Deacidifikácia je najviac rozšírená metóda pre konzervovanie a zachovanie artefaktov na báze celulózy. Odkyslením sa narúša pôsobenie vodíkového katiónu, čím sa zastavia, resp. spomalia rozkladné reakcie. Je vyvinutých viacero komerčne dostupných metód, no na základe výsledkov sa ani jedna nejaví ako ideálna a stále sa uskutočňuje výskum pre ich rozvoj. Každá z nich má výhody aj nevýhody. Práca je zameraná na prieskum nových poznatkov o už známych procesoch a novo vyvíjajúcich sa procesoch technológie. Zo štúdií je zrejmé, že nové prístupy sa zakladajú na aplikácii deacidifikačných látok tuhých častíc. Stále sa pracuje na inovácií technológií, aby bola dosiahnutá čo najvyššia účinnosť deacidifikácie s čo najmenšími bezpečnostnými rizikami a ekonomickou dostupnosťou.
Kľúčové slová:deacidifikácia papiera, kyslý papier, hromadná deacidifikácia, faktor mechanickej trvanlivosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene