20. 10. 2019  21:52 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvach
Autor: Ing. Nikola Šipošová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Híreš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvach
Abstrakt:Jednou z alternatív k bežným sterilizačným procesom deaktivácie mikroorganizmov sa postupne stáva použitie ionizovaného plynu, čiže plazmy. V tejto práci sa v rámci riešenia APVV projektu skúmal degradačný účinok nízkoteplotnej ADRE (Atmospheric Discharge with Runaway Electrons) plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku. Plazma pomocou atmosférického výboja s unikajúcimi elektrónmi dokáže za určitých pracovných podmienok dezinfikovať papierové nosiče a prípadne zlepšiť stabilitu celulózových materiálov. Ošetrenie ADRE plazmou prebiehalo v atmosférach plynov kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého, argónu a vzduchu, v rôznych časových úsekoch. Modelovými vzorkami boli papiere Whatman, Novo a Glejený. Vybralo sa päť rôznych druhov vláknitých húb: Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger a Trichoderma viride. Najviac odolným bolo P. chrysogenum, rast nebol výrazne inhibovaný na vzorkách Whatman po 30 minútovom ošetrení a ani na vzorkách Glejený a Novo po 10 minútovom ošetrení ADRE plazmou. Najlepší dekontaminačný účinok bol pozorovaný na papieri Glejený už po 5 minútovom ošetrení. Nameraním výšok absorpčných pásov oblastí karboxylových a karbonylových skupín z FTIR-ATR spektier meraných 24 hodín po plazmovaní bol vypočítaný zvyšujúci sa index oxidácie, kvôli vplyvu reaktívnych častíc, ktoré vznikajú počas ošetrenia plazmou na vzorkách papiera. Po opätovnom nameraní spektier po dlhšej dobe vykazoval index oxidácie znížené hodnoty. Vplyvom plazmy nastáva aj výrazná degradácia polymerizačného stupňa celulózy v prípade papiera Whatman, avšak papier Glejený vykazuje najmenšie degradačné zmeny.
Kľúčové slová:dezinfekcia, vláknité huby, FTIR, index oxidácie, ADRE plazma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene