19. 10. 2019  4:03 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.
Autor: Ing. Izabela Vajová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.
Abstrakt:Masová deacidifikácia kyslých papierov je proces využívaný od začiatku 80. rokov 20. storočia. V súčasnej dobe však stále nie sú vyriešené všetky otázky týkajúce sa kontroly tohto procesu. Táto diplomová práca sa zaoberá jednou z nich, a to sledovaním priebehu neutralizácie kyslého papiera v jeho priereze, za pomoci využitia modifikovaného modelového papiera. Na modifikáciu bol použitý acidobázický indikátor metylčerveň, ktorého spoľahlivosť ako aj nedostatky sú taktiež predmetom experimentu. Zároveň boli sledované trendy spojené so zvolenými optickými parametrami a formovali sa závislosti korelujúce so súčasnými preverenými analýzami. Pre sledovanie zmien v závislosti od koncentrácie modifikačných roztokov sa zvolila farebná diferencia, pre ktorú bola vyhotovená kalibrácia pre modelový systém, kde bol použitý hydroxid sodný, a reálny systém na báze horčíka. Vzorky modelového papiera NOVO boli impregnované metylčerveňou a boli modifikované vybranými deacidifikačnými procesmi, kde sa potvrdila stálosť použitého indikátora. Z mikrosnímok neutralizovaných vzoriek, sa navrhla na základe kalibrácie metóda vyhodnocovania týchto snímok. korelujúca s analýzou distribúcie horčíka v priereze papiera.
Kľúčové slová:modelový papier, acidobázický indikátor, masová deacidifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene