17. 10. 2019  12:09 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Autor: Lenka Lopatková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Čížová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Abstrakt:Drevo je všestranný obnoviteľný materiál, ktorý je vďaka jeho ľahkej dostupnosti využívaný ľuďmi už od obdobia praveku. Okrem predmetov dennej potreby sú z dreva zhotovené aj niektoré zaujímavé objekty kultúrneho dedičstva. Avšak tieto objekty počas svojej existencie podliehali degradačným procesom a je potrebné pristupovať k ich ochrane. V reštaurátorskej praxi sú využívané viaceré účinné metódy čistenia a konzervácie drevených artefaktov, ale tieto metódy pozostávajú z mnohých krokov a zahŕňajú použitie toxických organických rozpúšťadiel. Cieľom bakalárskej práce bolo sledovať účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na drevený objekt kultúrneho dedičstva a na základe sledovania vybrať vhodné podmienky opracovania plazmou. Následne boli tieto podmienky bližšie preskúmané na modelových vzorkách dubového dreva so šelakovou úpravou, aby sa zistilo, či je vhodné použiť nízkoteplotnú atmosférickú plazmu ako náhradu klasických postupov čistenia. Zo získaných výsledkov bakalárskej práce vyplývajú konkrétne podmienky, pri ktorých pôsobenie plazmy na povrch dreva, upravený šelakovým lakom, nevedie k degradácii laku a pri ktorých možno predpokladať priaznivý vplyv plazmy pri čistení drevených artefaktov.
Kľúčové slová:nízkoteplotná atmosférická plazma, drevo, šelak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene