20. 10. 2019  3:05 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kolagénové materiály
Autor: Ing. Terézia Stredanská
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kolagénové materiály
Abstrakt:Predložená diplomová práca je zameraná na výskum účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy (ADRE) na kolagénové materiály. Modifikácia materiálov plazmou je metóda, ktorá predstavuje účinnú alternatívnu možnosť čistenia a sterilizácie materiálov. Ako analyzovaný kolagénový materiál bol zvolený pergamen, teda materiál vyrobený spracovaním kože zvierat, najčastejšie kôz, oviec a jahniat, ktorého hlavnou funkciou bolo slúžiť ako nosič myšlienok a informácií, pretransformovaných do písanej podoby. Predložená práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť je zameraná na všeobecný popis kože a pergamenu, ich zloženia, histórie, spôsobov spracovania a charakterizáciu doteraz známych metód čistenia, dezinfekcie a sterilizácie kolagénových materiálov, hlavne metódy modifikácie pomocou nízkoteplotnej plazmy (NTP), ktorej účinky na pergamen boli skúmané v praktickej časti diplomovej práce. V praktickej časti je taktiež charakterizovaný analyzovaný materiál, postupy meraní a následné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov pomocou FTIR-ATR analýzy, pri ktorej boli sledované zmeny v absorpčných spektrách jednotlivých vzoriek vystavených účinkom ADRE plazmy v porovnaní so štandardnou vzorkou, ktorá nebola účinkami plazmy modifikovaná. Vizuálne mikroskopické zmeny povrchu skúmaného materiálu boli sledované pomocou optickej a skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM). Modifikácia povrchov týchto materiálov pomocou nízkoteplotnej plazmy prebiehala v atmosfére štyroch plynov – dusík, kyslík, argón a vzduch v rôznych časových intervaloch.
Kľúčové slová:koža, nízkoteplotná atmosférická plazma, FTIR-ATR, kolagén, pergamen

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene