15. 11. 2019  17:37 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikační číslo: 3902
Univerzitní e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí oddělení - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Autor: Ing. Zuzana Špacírová
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Híreš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Abstrakt:V posledných rokoch sa stalo predmetom výskumu sledovanie účinkov nízkoteplotnej plazmy na mikrobiologicky kontaminované papierové nosiče ako jeden z alternatívnych postupov sterilizácie. Plazmová modifikácia zabezpečuje účinnú dekontamináciu a aktiváciu povrchu, avšak pri úprave modelových vzoriek dochádza aj k degradačným zmenám a preto je potrebné experimentálne overovanie účinku rôznych režimov plazmovej úpravy a optimalizácia času a podmienok plazmovej úpravy. V tejto práci sa v rámci riešenia APVV projektu PlasmaArt skúmal účinok ADRE plazmy na biologickú dekontamináciu modelových vzoriek papiera Whatman a dvoch druhov papiera s vysokým obsahom lignínu, Novo a Glejený. Ako pracovné plyny boli použité kyslík, oxid uhličitý, vzduch, dusík a argón a ošetrenia plazmou prebiehali v časových intervaloch od 5 do 45 minút. Modelovým mikroorganizmom bol Penicillium chrysogenum, keďže v predchádzajúcich experimentoch bol určený ako najodolnejší druh voči plazmovej úprave spomedzi vybraných mikroorganizmov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v archívoch a knižniciach. Dekontaminačný účinok sa sledoval v dvoch štádách vývinu - na konídie a mycélium. Na dekontamináciu konídií sa ukázalo najúčinnejšie použitie oxidu uhličitého v 10-minútovej plazmovej úprave. V prípade mycélia na papieri Whatman a Glejený vykazovalo najvyššiu účinnosť použitie vzduchu v režime prerušovaného plazmovania (2x10 minút) a v prípade papiera Novo použitie oxidu uhličitého v takom istom režime plazmovej úpravy.
Klíčová slova:nízkoteplotná atmosférická plazma, Penicillium chrysogenum, biologická dekontaminácia, sterilizácia , papier

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně