Dec 8, 2019   1:33 p.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biological decontamination of paper information carriers with low temperature atmospheric plasma
Written by (author): Ing. Zuzana Špacírová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Híreš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Summary:V posledných rokoch sa stalo predmetom výskumu sledovanie účinkov nízkoteplotnej plazmy na mikrobiologicky kontaminované papierové nosiče ako jeden z alternatívnych postupov sterilizácie. Plazmová modifikácia zabezpečuje účinnú dekontamináciu a aktiváciu povrchu, avšak pri úprave modelových vzoriek dochádza aj k degradačným zmenám a preto je potrebné experimentálne overovanie účinku rôznych režimov plazmovej úpravy a optimalizácia času a podmienok plazmovej úpravy. V tejto práci sa v rámci riešenia APVV projektu PlasmaArt skúmal účinok ADRE plazmy na biologickú dekontamináciu modelových vzoriek papiera Whatman a dvoch druhov papiera s vysokým obsahom lignínu, Novo a Glejený. Ako pracovné plyny boli použité kyslík, oxid uhličitý, vzduch, dusík a argón a ošetrenia plazmou prebiehali v časových intervaloch od 5 do 45 minút. Modelovým mikroorganizmom bol Penicillium chrysogenum, keďže v predchádzajúcich experimentoch bol určený ako najodolnejší druh voči plazmovej úprave spomedzi vybraných mikroorganizmov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v archívoch a knižniciach. Dekontaminačný účinok sa sledoval v dvoch štádách vývinu - na konídie a mycélium. Na dekontamináciu konídií sa ukázalo najúčinnejšie použitie oxidu uhličitého v 10-minútovej plazmovej úprave. V prípade mycélia na papieri Whatman a Glejený vykazovalo najvyššiu účinnosť použitie vzduchu v režime prerušovaného plazmovania (2x10 minút) a v prípade papiera Novo použitie oxidu uhličitého v takom istom režime plazmovej úpravy.
Key words:nízkoteplotná atmosférická plazma, Penicillium chrysogenum, biologická dekontaminácia, sterilizácia , papier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited