23. 10. 2019  15:04 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Autor: Ing. Ivana Škumátová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Abstrakt:Na sterilizáciu a dekontamináciu papierových nosičov informácií, kontaminovaných v dôsledku nevhodných podmienok uskladnenia, sa v súčasnosti používa viacero technológií založených na aplikácii chemických, často toxických látok. V rámci vývoja nových metód, ktoré by dosahovali vysokú účinnosť pri mikrobiologickej dekontaminácii, zároveň minimálne pozmenili vlastnosti ošetrovaných materiálov a nemali negatívny dosah na životné prostredie, sa venuje pozornosť využitiu nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Táto diplomová práca sa zameriava na preverenie dlhodobého účinku nízkoteplotnej plazmy na papierovú podložku z hľadiska zmien jej vlastností pri podmienkach, ktoré zabezpečia účinnú mikrobiologickú dekontamináciu. Pre tento experiment boli použité modelové vzorky troch druhov papiera, Whatman ako model celulózového materiálu a dva druhy papiera, ktoré sa reálne nachádzajú v knižniciach a archívoch. Vzorky boli opracované v ADRE plazme, v atmosfére pracovných plynov dusík, kyslík a vzduch pri plazmovej modifikácií 5 - 15 minút. Sledovali sa zmeny vlastností počas prirodzeného starnutia vzoriek pred a po plazmovom ošetrení prostredníctvom FTIR spektrálnej analýzy, povrchového pH papiera a GPC celulózy. Skúmala sa účinnosť ADRE plazmy pri energií 0,3 J/s pri dekontaminácií papiera na modelovej vláknitej hube Penicillium chrysogenum. Výsledky ukázali, že na vzorkách papierov Whatman a Novo dochádza po ošetrení plazmou k úbytku počtu KTJ v závislosti od času plazmovej úpravy. Avšak pri energii 0,3 J/s sa nedosiahla 100 % účinnosť dekontaminácie ani v jednom prípade.
Kľúčové slová:papier, nízkoteplotná atmosférická plazma, mikrobiologická dekontaminácia, Penicillium chrysogenum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene