18. 10. 2019  13:11 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Starnutie a degradácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných voskov
Autor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Starnutie a degradácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných voskov
Abstrakt:Slovensko je krajina bohatá na kultúrne dedičstvo a v porovnaní s tvorbou vo svete v ničom nezaostáva. Múzeá ako pamäťové inštitúcie majú nezastupiteľnú úlohu v sprostredkovaní a interpretácii zbierok, teda muzealizácii dejín krajiny (Kurincová, 2012). V zbierkach múzeí sa občas objavia neznáme, zanedbané predmety, s utajenou históriou a jedinečnosťou. Objektom záujmu, následného výskumu a podnetom pre skúmanie degradačných produktov vo včeľom vosku, bol takýto zbierkový predmet, slovenská ceroplastika s názvom socha Panny Márie z depozitára Múzea Červený kameň (SNM), ktorej stav bol alarmujúci. Socha je výnimočným objektom z viacerých dôvodov. V našich zbierkach ide o ojedinelú figurínu svätice, honosne odetej a korunovanej, podobnej „živým sochám“, aké poznáme zo španielskeho prostredia. Počas svojej existencie bola vystavená neštandardným podmienkam a zmenám, ktoré sa podpísali na vysokom stupni degradácie materiálov a poškodenia celého objektu. Celý objekt sa tiež vyznačuje heterogenitou z hľadiska zastúpenia materiálov (prevažne organických, vosky, papierovina, textílie, ľudské vlasy a iné) (Čížová, 2016). Interdisciplinárny tím vykonal historický a reštaurátorský prieskum, materiálovú analýzu a navrhol ďalší postup pre záchranu objektu, vrátane získania finančných prostriedkov. Získané nové informácie boli zároveň impulzom pre ďalší výskum a štúdium degradácie nosného materiálu - včelieho vosku vplyvom prirodzeného, ako aj navrhnutých modelov urýchleného starnutia. Bolo skúmané chemické zloženie voskov v závislosti od intenzity pôsobenia vonkajších faktorov (GC-MS), ich termooxidačná stabilita, prítomnosť degradačných produktov (FTIR) a ďalšie úžitkové vlastnosti (nanotvrdosť) (Čížová, 2017). Pristúpilo sa aj k budovaniu vlastnej FTIR databázy voskových materiálov, ktorá bude slúžiť na určovanie materiálového zloženia neznámych objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných voskov. Získané výsledky priniesli nové informácie, ktoré majú význam pre vedecké poznanie, ako aj pre reštaurátorskú a konzervátorskú prax.
Kľúčové slová:Ceroplastika, Databáza FTIR spektier, Degradačné produkty, Urýchlené starnutie, Včelí vosk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene