20. 10. 2019  22:05 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj antioxidantov do modifikačných sústav na konzervovanie kníh
Autor: Ing. Jana Kazíková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj antioxidantov do modifikačných sústav na konzervovanie kníh
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo preverenie stabilizačného účinku látky DAO3 s predpokladaným antioxidačným účinkom na ochranu kníh a archívnych dokumentov a optimalizácia koncentrácie antioxidantu DAO3 IV. v HMDO z hľadiska stabilizácie papierových nosičov informácií počas urychleného starnutia. V prvej časti práce, ktorá sa týkala preverenia antioxidačného účinku látky DAO3 sa dokázalo, že vysoké hodnoty koeficientov Sw pri DAO3 I. neboli spôsobené prímesami, prítomnými v produkte prvej syntézy. Pri DAO3 IV. sa potvrdil stabilizačný účinok, s narastajúcim časom starnutia (Sw,15 = 6,65). V druhej časti práce sa preveroval vplyv rôznych režimov urýchleného tepelného starnutia na stabilizačný účinok antioxidantu DAO3 IV. pre daný druh papiera. Antioxidant nemá spevňujúci účinok na modifikovaný papier (Sw,0 < 1). Pri urýchlenom suchom starnutí pri 105o C sa prejavuje stabilizačný účinok antioxidantu iba pri nižších časoch starnutia (Sw,4 = 1,05, Sw,24 = 0,88). Pri urýchlenom vlhkom starnutí papier modifikovaný antioxidantom nedosahuje dobré pevnostné vlastnosti (Sw,0 = 0,76, Sw,3 = 0,75, Sw,24 = 0,98). Pri urýchlenom starnutí vzorky modifikovanej antioxidantom v uzavretom priestore sa v priebehu starnutia prejavuje postupne zvyšujúci stabilizačný účinok (Sw,8 = 6,03; Sw,12 = 6,65). V tretej časti práce, ktorá bola zameraná na optimalizáciu koncentrácie látky DAO3 IV., vyplýva, že antioxidačný účinok preverovanej látky na drevitom novinovom papieri počas urýchleného starnutia bol evidentný, čo sa prejavilo v menších zmenách odolnosti proti prehýbaniu oproti nemodifikovanému papieru (predĺžení životnosti z hľadiska odolnosti proti prehýbaniu) a v pozitívnom vplyve na zníženie tvorby karbonylov počas starnutia. Najperspektívnejšia z preverovaných koncentrácií z hľadiska hodnotených vlastností je koncentrácia 0,7% wt. (Sw,15 = 4,66; Slt,0 = 1,10; Slt,15 = 1,09). Z optimalizácie chemických vlastností sa dá usudzovať, že táto modifikáciou daného druhu papiera koncentráciou 0,7% wt. dosiahuje dostatočný antioxidačný účinok na potlačenie tvorby karbonylov a na spomalenie degradácie papiera. V ďalšej práci sa doporučuje pokračovať v optimalizácií koncentrácií s užším výberom koncentrácií: 0,6; 0,65; 0,7; 0,75 a 0,8; 0,9 % wt. Taktiež sa počíta s kombináciou antioxidantu s deacidifiačnými činidlami.
Kľúčové slová:starnutie, papier, antioxidant


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene