26. 10. 2020  8:44 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikační číslo: 3902
Univerzitní e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera
Autor:
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera
Abstrakt:
Zbierkové predmety v múzeách SR sú súčasťou národného dedičstva. Súčasné možnosti zachovania ich dobrých fyzických podmienok sú nedostatočné. Bol navrhnutý postup, ktorý by mal viesť k zlepšeniu tohto stavu. Prvou fázou bola analýza zbierkového fondu Historického múzea SNM (HM SNM), ktorá spočíva v presnom zistení stavu a charakteru zbierkového fondu, lokalizovaní zbierkových predmetov na papierovom nosiči z hľadiska technických parametrov a poškodenia. Navrhnutá databáza má slúžiť pre návrh možného riešenia hromadného konzervovania papierových nosičov s využitím poznatkov a výsledkov, získaných v rámci riešenia projektu KnihaSK. Identifikácia jednotlivých zbierkových predmetov na papierovom nosiči spočívala vo vytvorení a postupnom plnení databázy. Obsahuje identifikačné údaje jednotlivých zbierkových predmetov (povrchové pH, prítomnosť lignínu, rozmery, atramenty, písaný text, obdobie vzniku, stav poškodenia...). Jej súčasťou je aj fotodokumentácia . Databáza vychádza z potreby informácií o kvantite, rôznorodosti a technických parametroch zbierkových predmetov muzeálnej hodnoty z hľadiska ich technológie ochrany. Dotvára komplexnú databázu, zahrňujúcu údaje o stave materiálov a objektov dedičstva na území SR. Preto je stále vo vývoji. Zmeny sú tiež vynútené skúsenosťami a potrebou riešiť vznikajúce problémy počas práce v teréne. Depozitár zbierkových predmetov na papierovom nosiči obsahuje približne 50 000 kusov, ktoré sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou. Plagáty tvoria jednu z najpočetnejších skupín depozitu papiera. Patria medzi veľkorozmerové dokumenty, čo je z technologického hľadiska špecifická kategória. Z týchto dôvodov sa ako prvá spracovala do databázy skupina plagátov. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 3 208 plagátov a 816 grafík. Na spresňovaní a objektivizácii metód kvantifikácie sa pracuje.
Klíčová slova:
Historické múzeum SNM, Kultúrne dedičstvo, papier, KnihaSK (projekt), zbierka


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně