15. 12. 2019  0:23 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera
Autor: Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera
Abstrakt:Zbierkové predmety v múzeách SR sú súčasťou národného dedičstva. Súčasné možnosti zachovania ich dobrých fyzických podmienok sú nedostatočné. Bol navrhnutý postup, ktorý by mal viesť k zlepšeniu tohto stavu. Prvou fázou bola analýza zbierkového fondu Historického múzea SNM (HM SNM), ktorá spočíva v presnom zistení stavu a charakteru zbierkového fondu, lokalizovaní zbierkových predmetov na papierovom nosiči z hľadiska technických parametrov a poškodenia. Navrhnutá databáza má slúžiť pre návrh možného riešenia hromadného konzervovania papierových nosičov s využitím poznatkov a výsledkov, získaných v rámci riešenia projektu KnihaSK. Identifikácia jednotlivých zbierkových predmetov na papierovom nosiči spočívala vo vytvorení a postupnom plnení databázy. Obsahuje identifikačné údaje jednotlivých zbierkových predmetov (povrchové pH, prítomnosť lignínu, rozmery, atramenty, písaný text, obdobie vzniku, stav poškodenia...). Jej súčasťou je aj fotodokumentácia . Databáza vychádza z potreby informácií o kvantite, rôznorodosti a technických parametroch zbierkových predmetov muzeálnej hodnoty z hľadiska ich technológie ochrany. Dotvára komplexnú databázu, zahrňujúcu údaje o stave materiálov a objektov dedičstva na území SR. Preto je stále vo vývoji. Zmeny sú tiež vynútené skúsenosťami a potrebou riešiť vznikajúce problémy počas práce v teréne. Depozitár zbierkových predmetov na papierovom nosiči obsahuje približne 50 000 kusov, ktoré sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou. Plagáty tvoria jednu z najpočetnejších skupín depozitu papiera. Patria medzi veľkorozmerové dokumenty, čo je z technologického hľadiska špecifická kategória. Z týchto dôvodov sa ako prvá spracovala do databázy skupina plagátov. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 3 208 plagátov a 816 grafík. Na spresňovaní a objektivizácii metód kvantifikácie sa pracuje.
Kľúčové slová:Historické múzeum SNM, Kultúrne dedičstvo, papier, KnihaSK (projekt), zbierka


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene