20. 10. 2019  13:03 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Autor: Ing. Ján Gallik
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Abstrakt:V súčasnosti sa v oblasti kriminalistického skúmania používajú pri overovaní pravosti dokumentov často subjektívne metódy. Zatiaľ však v praxi chýba objektívna nedeštruktívna metóda, ktorá by dokázala tieto metódy nahradiť. Cieľom tejto práce je pokúsiť sa nájsť dostatočne účinný objektívny postup s využitím spektrálnych metód, ktorý by pomohol pri rozlišovaní pravosti dokumentov. Experimentálna časť tejto práce pozostávala z meraní štyroch komerčne dostupných vzoriek kancelárskeho papiera pomocou FT IR a röntgen-fluorescenčnej spektrometrie a následného štatistického vyhodnotenia nameraných dát. Výsledky meraní dokazujú, že FT IR spektrometria je dostatočne citlivá a objektívna metóda, pomocou ktorej je možné rozlíšiť viaceré druhy kancelárskeho papiera a zvolený postup sa môže aplikovať pri rozlišovaní pravosti dokumentov pre forenzné účely.
Kľúčové slová:dokumenty, FTIR spektrometria, kriminalistické skúmanie, röntgen-fluorescenčná spektrometria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene