28. 1. 2020  18:07 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikační číslo: 3902
Univerzitní e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí oddělení - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
Autor: Ing. Veronika Majová
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
Abstrakt:Cieľom forenzného skúmania dokumentov je posúdiť autenticitu všetkých hárkov, ktoré dokument obsahuje. Falšovanie dokumentov patrí v súčasnosti medzi najbežnejšie kriminálne prečiny a preto je potrebné neustále hľadať nové metódy analýzy pre spoľahlivé odhalenie falzifikátov. Cieľom tejto práce je overiť významnosť metódy skúmania papierových dokumentov pomocou FTIR spektroskopie. V experimentálnej časti práce boli zmerané spektrálne charakteristiky piatich druhov komerčne dostupného kancelárskeho papiera. Štatistickým vyhodnotením spektrálnych dát deviatich druhov kancelárskych grafických papierov sa dospelo k záveru, že z tohto hľadiska existuje významný rozdiel medzi obsahom plniva jednotlivých druhov papiera. FTIR spektroskopia sa teda ukázala ako vhodná nedeštruktívna metóda pre kriminalistické skúmanie dokumentov.
Klíčová slova:FTIR spektrometria, forenzné skúmanie, dokumenty, papier

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně