Jan 23, 2020   8:37 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Identification of Counterfeits in the Documents for Criminological Investigation
Written by (author): Ing. Veronika Majová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
Summary:Cieľom forenzného skúmania dokumentov je posúdiť autenticitu všetkých hárkov, ktoré dokument obsahuje. Falšovanie dokumentov patrí v súčasnosti medzi najbežnejšie kriminálne prečiny a preto je potrebné neustále hľadať nové metódy analýzy pre spoľahlivé odhalenie falzifikátov. Cieľom tejto práce je overiť významnosť metódy skúmania papierových dokumentov pomocou FTIR spektroskopie. V experimentálnej časti práce boli zmerané spektrálne charakteristiky piatich druhov komerčne dostupného kancelárskeho papiera. Štatistickým vyhodnotením spektrálnych dát deviatich druhov kancelárskych grafických papierov sa dospelo k záveru, že z tohto hľadiska existuje významný rozdiel medzi obsahom plniva jednotlivých druhov papiera. FTIR spektroskopia sa teda ukázala ako vhodná nedeštruktívna metóda pre kriminalistické skúmanie dokumentov.
Key words:FTIR spektrometria, forenzné skúmanie, dokumenty, papier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited