14. 10. 2019  1:54 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Autor: Ing. Lenka Oravcová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje spôsobu charakterizácie a identifikácie rozdielov medzi hárkami kancelárskeho papiera v sporných dokumentoch pre kriminalistické účely pomocou spektrálnych metód. Je známe že spektrálne metódy sa vo veľkej miere využívajú pri kriminalistickom skúmaní dokumentov, avšak v dostupnej literatúre chýbajú informácie o metódach identifikácie rozdielov v charakterizácii novodobých grafických papierov. Z tohto dôvodu, cieľom tejto práce je navrhnúť konkrétny postup pri vyhodnocovaní spektrálnych charakteristík, tak aby ich interpretácia viedla k spoľahlivému odhaleniu rozdielov medzi hárkami dokumentu rovnakého druhu papiera. Experiment pozostával z merania štyroch komerčne dostupných druhov kancelárskeho papiera pomocou FTIR spektroskopie a röntgen-fluorescenčnej spektroskopie. Výsledky meraní ukazujú, že kombinácia týchto dvoch metód môže byť veľmi účinný nástroj pri identifikovaní rozdielov medzi hárkami a z tohto dôvodu majú veľké uplatnenie pri kriminalistickom skúmaní dokumentov.
Kľúčové slová:kriminalistické skúmanie dokumentov, FTIR spektroskopia, rontgen- fluorescenčná spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene