15. 10. 2019  13:22 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledovanie zmien vlastností papiera počas urýchleného starnutia pre potreby kriminalistického skúmania dokumentov
Autor: Ing. Ivana Rosiarová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie zmien vlastností papiera počas urýchleného starnutia pre potreby kriminalistického skúmania dokumentov
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vplyvom urýchleného starnutia na vlastnosti kancelárskeho papiera. V práci sa sledovala a porovnávala stabilita dvoch druhov papiera, ktoré boli vystavené dvom režimom starnutia. Stabilita týchto papierov sa hodnotila pomocou mechanických (odolnosť proti prehýbaniu), chemických (povrchové pH, FTIR, LVČ) a optických vlastností (CIE L*a*b*), na základe ktorých sa ukázalo, že aj alkalické kancelárske papiere si vyžadujú ochranu v prípade potreby dlhodobej archivácie. Ďalej sa v práci sledovali zmeny vlastností papiera počas urýchleného starnutia pre potreby kriminalistického skúmania dokumentov. Zo spektrálnych metód boli použité FTIR a XRF spektroskopia. FTIR metóda preukázala, že so zvyšujúcim sa časom dochádza k miernemu nárastu degradačných produktov u oboch vzoriek papiera. Taktiež sa ukázalo, že bez ohľadu na čas starnutia ostáva obsah plniva zachovaný. Na základe týchto poznatkov sa dá usúdiť, že prostredníctvom FTIR analýzy je možné identifikovať rôzne druhy grafických papierov bez ohľadu na stupeň zostarnutia. V prípade využitia tejto metódy na identifikáciu papiera pre kriminalistické skúmanie dokumentov je však vzhľadom na jeho heterogenitu nevyhnutné štatistické vyhodnotenie nameraných spektrálnych dát.
Kľúčové slová:urýchlené starnutie, kancelársky papier, FTIR spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene