14. 10. 2019  0:20 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza a konzervovanie zbierkových predmetov obsahujúcich \\prírodné vosky
Autor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Mgr. art. Nina Lalíková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a konzervovanie zbierkových predmetov obsahujúcich \\prírodné vosky
Abstrakt:Objekty kultúrneho dedičstva v zbierkach múzeí pozostávajú z rôznych druhov materiálov, väčšinou na báze prírodných organických látok. Pri ochrane týchto objektov sa stretávame s problémom identifikácie ich materiálového zloženia. Medzi veľmi málo prebádané materiály patria aj prírodné vosky. Socha sv. Uršule z depozitára Múzea Červený Kameň je príkladom takéhoto objektu. Silne poškodená figurína honosne odetej a korunovanej sediacej ženskej postavy v mierne podživotnej veľkosti predstavuje s najväčšou pravdepodobnosťou sv. Uršuľu. Na objekte bol vykonaný materiálový prieskum silne poškodených jednotlivých častí sochy sv. Uršule. Pre záchranu tohto objektu kultúrneho dedičstva bolo ďalej potrebné vykonať podrobnú materiálovú analýzu častí sochy z včelieho vosku, ktoré vyústili do návrhov postupu ošetrenia. Ďalším faktorom je stupeň zostarnutia vosku, ktorý je veľmi krehký. Preto bolo treba možné návrhy čistenia včelieho vosku experimentálne overiť na modelových zostarnutých a zašpinených vzorkách. Výsledkom je návrh postupov, pri ktorých sa dosiahne zvýšenie účinnosti odstránenia znečistenia povrchu vosku oproti štandardným postupom už bez aplikácie mechanického pôsobenia. Reštaurovanie a konzervovanie celej sochy, predovšetkým však častí z včelieho vosku predstavuje zaujímavý metodický problém a vzhľadom na značný stupeň degradácia a poškodenia bude aj technologicky náročné.
Kľúčové slová:starnutie včelích voskov, socha sv. Uršule, degradácia včelích voskov, včelí vosk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene