Jan 27, 2020   4:36 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of paper for forensic examination
Written by (author): Ondrej Bačík
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium štruktúry papiera pre účely kriminalistického skúmania dokumentov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo overiť predpoklady ako sú priestorovo distribuované plnivá v papieri. Na tento účel sa použila nedeštruktívna metóda SEM v kombinácii s EDS. Zistilo sa, že zvolená metóda je vhodná na kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu anorganických plnív vo vzorke kancelárskeho papiera. Na základe získaných výsledkov skenovacej elektrónovej spektormetrie s energiovo-disperzným spektrometrom z jednotlivých úsekov analýzy vzorky sa zistilo priestorové rozloženie a percentuálne zastúpenie prvkov v štruktúre papiera.
Key words:SEM EDS, kancelársky papier, plnivá v papieri

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited