15. 10. 2019  18:37 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva
Autor: Ing. Nikola Šipošová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva
Abstrakt:Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť starnutia papierových nosičov informácií v depozitároch knižníc a archívov je biologická kontaminácia. Pre dokumenty v týchto priestoroch predstavujú však najväčšie nebezpečenstvo mikroorganizmy -- vláknité huby, ktoré spôsobujú zhoršenie estetických vlastností, stratu pevnosti a vo veľkej miere ich následnú degradáciu. Mikroorganizmy sú charakteristické veľkou enzymatickou činnosťou. Využitie aktivity niektorých enzýmov môže slúžiť ako detektor prítomnosti vláknitých húb. V tejto bakalárskej práci sme použili fluorimetrickú metódu na sledovanie prítomnosti biomasy vláknitých húb. Činnosťou enzýmu beta-N-acetylhexózaminidázy (EC 3.2.1.52) a fluorescenčného substrátu 4-metylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-glukózamínu (MUF-NAG), sme sledovali intenzitu fluorescencie v závislosti od rodov vláknitých húb rodov: Aspergillus niger CCM8 189, Fusarium nivale CCMF-429 a Cladosporium herbarum CCMF-159 a ich typu biomasy - vegetatívneho mycélia a dormantných konídií. Na základe kalibračných kriviek sme odčítali ,,dvojfázový" lineárny priebeh, pomocou ktorého sme zistili detekčný limit (10 mikrogramov) pre fázy s vyššou citlivosťou. Krivky prejavujú približne totožný priebeh, z čoho vyplýva, že nezáleží na type biomasy a beta-N-acetylhexózaminidáza je zastúpená pomerne rovnako. Medzirodové rozdiely vláknitých húb sme zistili iba v prípade dormantných foriem konídií. Zaoberali sme sa aj intenzitou odozvy fluorimetrickej metódy pri vitálnej a usmrtenej formy (pomocou vodnej pary) vláknitej huby A.niger, kde sme zistili, že použitá metóda má odozvu aj pri usmrtenej forme. Sledovali sme rýchlosť rozrastania sa mikrobiálnej kontaminácie A.niger v závislosti na viacerých druhoch papiera: NOVO drevitý glejený, drevitý voluminózny, Whatman a Whatman glejený, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v knižných dokumentoch. Najnáchylnejším papierom na fungálnu kontamináciu je Novo drevitý glejený papier a najmenej náchylným je Whatman glejený.
Kľúčové slová:vláknité huby, detekcia mikrobiálnej kontaminácie, fluorimetrická metóda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene