24. 10. 2020  0:41 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikační číslo: 3902
Univerzitní e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Vedoucí oddělení - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     
     
Závěrečná práce
     
     
     
Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Modifikácia materiálov na báze prírodných polymérov.
Autor:
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Modifikácia materiálov na báze prírodných polymérov.
Abstrakt:
Práca je súborom publikovaných vedeckých prác, ktorý je doplnený komentárom. Zameriava sa na dve skupiny materiálov na báze prírodných polymérov a ich modifikácie s cieľom úpravy vlastností a životnosti. Základnými charakteristikami prírodných polymérov vo všeobecnosti sú ich obnoviteľnosť a biodegradovateľnosť. V týchto prirodzených vlastnostiach tkvie význam prírodných polymérov z hľadiska ich využitia ako zdrojov, slúžiacich na výrobu materiálov, chemických látok, liečiv a potravín. Z hľadiska degradácie a biodegradovateľnosti materiálov na báze prírodných polymérov je dôležitá možnosť úpravy vlastností s cieľom predĺženia životnosti, resp. s cieľom zabezpečenia stanovenej požadovanej životnosti. V prvej časti sú prezentované prírodné polyméry ako biomateriály na báze kolagénu pre medicínske účely. Popisuje sa vývoj kolagénovej matrice, ako substrátu pre biomateriály tkanivového inžinierstva. Študoval sa vplyv fyzikálnych a chemických modifikácií s cieľom úpravy vlastností, súvisiacich s rýchlosťou resorpcie kolagénových materiálov tkanivom a reguláciou pevnosti a flexibility. Tiež sa študovali vlastnosti kompozitných štruktúr kolagénu a kyseliny hyalurónovej s možnosťou využitia v tkanivovom inžinierstve. Druhou skupinou sú prírodné polyméry ako lignocelulózové nosiče informácií (papier). V práci sú prehodnotené príčiny a dôsledky degradácie týchto materiálov počas starnutia, degradačné mechanizmy a produkty degradácie hlavných zložiek lignocelulózových materiálov, celulózy a lignínu v procese starnutia, ako východisko pre nové prístupy k aplikácii látok a postupov, ktoré majú stabilizovať systém.Ďalej je uvedený rozbor súčasných metód stabilizácie na ochranu lignocelulózových nosičov informácií. Vzhľadom na fakt, že degradácia lignocelulózových nosičov informácií je proces trvalý, zapríčinený viacerými faktormi, je potrebné riešiť problém starnutia dokumentov a kníh komplexne, s ohľadom na prebiehajúce degradačné mechanizmy a dôsledky degradácie. K riešeniu problému prispieva vývoj nových sústav na modifikáciu papierových nosičov informácií, kníh a archívnych dokumentov s cieľom predĺženia životnosti týchto materiálov.
Klíčová slova:
Prírodné polyméry, Biomateriály, Papier, Kolagén, Celulóza, Modifikácia, Stabilizácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně