12. 8. 2020  6:02 Darina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

          
Záverečná práca
          
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Modifikácia materiálov na báze prírodných polymérov.
Autor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modifikácia materiálov na báze prírodných polymérov.
Abstrakt:
Práca je súborom publikovaných vedeckých prác, ktorý je doplnený komentárom. Zameriava sa na dve skupiny materiálov na báze prírodných polymérov a ich modifikácie s cieľom úpravy vlastností a životnosti. Základnými charakteristikami prírodných polymérov vo všeobecnosti sú ich obnoviteľnosť a biodegradovateľnosť. V týchto prirodzených vlastnostiach tkvie význam prírodných polymérov z hľadiska ich využitia ako zdrojov, slúžiacich na výrobu materiálov, chemických látok, liečiv a potravín. Z hľadiska degradácie a biodegradovateľnosti materiálov na báze prírodných polymérov je dôležitá možnosť úpravy vlastností s cieľom predĺženia životnosti, resp. s cieľom zabezpečenia stanovenej požadovanej životnosti. V prvej časti sú prezentované prírodné polyméry ako biomateriály na báze kolagénu pre medicínske účely. Popisuje sa vývoj kolagénovej matrice, ako substrátu pre biomateriály tkanivového inžinierstva. Študoval sa vplyv fyzikálnych a chemických modifikácií s cieľom úpravy vlastností, súvisiacich s rýchlosťou resorpcie kolagénových materiálov tkanivom a reguláciou pevnosti a flexibility. Tiež sa študovali vlastnosti kompozitných štruktúr kolagénu a kyseliny hyalurónovej s možnosťou využitia v tkanivovom inžinierstve. Druhou skupinou sú prírodné polyméry ako lignocelulózové nosiče informácií (papier). V práci sú prehodnotené príčiny a dôsledky degradácie týchto materiálov počas starnutia, degradačné mechanizmy a produkty degradácie hlavných zložiek lignocelulózových materiálov, celulózy a lignínu v procese starnutia, ako východisko pre nové prístupy k aplikácii látok a postupov, ktoré majú stabilizovať systém.Ďalej je uvedený rozbor súčasných metód stabilizácie na ochranu lignocelulózových nosičov informácií. Vzhľadom na fakt, že degradácia lignocelulózových nosičov informácií je proces trvalý, zapríčinený viacerými faktormi, je potrebné riešiť problém starnutia dokumentov a kníh komplexne, s ohľadom na prebiehajúce degradačné mechanizmy a dôsledky degradácie. K riešeniu problému prispieva vývoj nových sústav na modifikáciu papierových nosičov informácií, kníh a archívnych dokumentov s cieľom predĺženia životnosti týchto materiálov.
Kľúčové slová:
Prírodné polyméry, Biomateriály, Papier, Kolagén, Celulóza, Modifikácia, Stabilizácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene