Jan 26, 2020   4:27 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identification number: 390
University e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Patrik Baxa
Archívny výskum ako nástroj poznávania dejín architektúry
May 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Peter Buday, PhD.
Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19.storočí
September 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Silvia Gibalová
Pamiatková obnova objektu bývalej radnice v Modre na Štúrovej ul. č. 54
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mariana Glevická
Pamiatková obnova objektu bývalej radnice v Modre na Štúrovej ul. č. 54
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Michal Hrabovský
Liečebný dom Machnáč, Trenčianske Teplice – rekonštrukcia a adaptácia
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Pavol Jackovič
Rosenfeldov palác, Žilina – rekonštrukcia a adaptácia
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Peter Kasman
(Re) interpretation of vernacular architecture and contemporary family house
May 2021Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Veronika Kvardová, PhD.
Dekorácia a tvaroslovie v priemyselnej architektúre Bratislavy
August 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Katarína Ondrušová
Banka ako reprezentačný koncept architektúry
June 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Katarína Ondrušová
Bank as a Representative Concept of Architecture (1900 – 1939)
October 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku:\\Prípadová štúdia Sliač
April 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\\Prípadová štúdia Sliač
February 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Anna Paulinyová, PhD.
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
June 2021Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Anna Paulinyová, PhD.
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
September 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Emília Rigdová
Kluknava, m. č. Štefanská Huta - Pamiatková obnova a návrh nového funkčného využitia budovy amalgamácie v bývalom areáli Štefanskej Huty.
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Andrej Turčan
Nemecký veslársky klub DONAU v Bratislave
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Jakub Ürge
Pamiatková obnova kúrie Ordódyovcov v Hurbanove, m. č. Bohatá
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress