Oct 20, 2020   2:53 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identification number: 390
University e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
Projects          
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Patrik Baxa
Archívny výskum ako nástroj poznávania dejín architektúry
May 2021
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Peter Buday, PhD.
Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19.storočí
September 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Silvia Gibalová
Pamiatková obnova objektu bývalej radnice v Modre na Štúrovej ul. č. 54
May 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mariana Glevická
Pamiatková obnova objektu bývalej radnice v Modre na Štúrovej ul. č. 54
May 2007Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Michal Hrabovský
Liečebný dom Machnáč, Trenčianske Teplice – rekonštrukcia a adaptácia
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Pavol Jackovič
Rosenfeldov palác, Žilina – rekonštrukcia a adaptácia
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Peter Kasman
(Re) interpretation of vernacular architecture and contemporary family house
May 2021
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Kvardová, PhD.
Dekorácia a tvaroslovie v priemyselnej architektúre Bratislavy
August 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hermína Mikešová
Community Center
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Mgr. Katarína Ondrušová
Banka ako reprezentačný koncept architektúry
June 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. Katarína Ondrušová
Bank as a Representative Concept of Architecture (1900 – 1939)
October 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku:\\Prípadová štúdia Sliač
April 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\\Prípadová štúdia Sliač
February 2021Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Mgr. Anna Paulinyová, PhD.
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
September 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Anna Paulinyová, PhD.
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
June 2021
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Emília Rigdová
Kluknava, m. č. Štefanská Huta - Pamiatková obnova a návrh nového funkčného využitia budovy amalgamácie v bývalom areáli Štefanskej Huty.
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Diana Szekerová
The Svoradov Dormitory in Bratislava
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Andrej Turčan
Nemecký veslársky klub DONAU v Bratislave
May 2010
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Jakub Ürge
Pamiatková obnova kúrie Ordódyovcov v Hurbanove, m. č. Bohatá
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Vaňová
Fenomén baťovskej architektúry na Slovensku, vízie a realita
May 2023
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress