22. 10. 2020  12:09 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

                    Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Komunitné centrum
Autor:
Bc. Hermína Mikešová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Komunitné centrum
Abstrakt:
Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť dvojpodlažnú budovu komunitného centra na Štefánikovej ulici v Bratislave. Na určenej parcele sa nachádza historický objekt Pisztoryho paláca s nádvorím, ktoré bolo v návrhu taktiež potrebné revitalizovať. V tomto paláci sídlil lekárnik Pisztory, ktorého záhrada s liečivými bylinami siahala až po Slavín. V súčasnosti objekt Pisztoryho paláca slúži ako Staromestské centrum kultúry a vzdelávania a bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Po analýzach prostredia a preštudovaní histórie som sa rozhodla do svojho návrhu komunitného centra zakomponovať motív zelene v podobe zimnej záhrady a tiež komunitnej záhrady, v ktorých by mali jednotlivé komunity vyhradený priestor na pestovanie byliniek. Touto myšlienkou som čiastočne prinavrátila a zároveň modernizovala historického ducha pozemku Pisztoryho paláca. Vypestované bylinky by boli predovšetkým používané na prípravu čajov v čajovom ateliéry, ktorý je súčasťou zimnej záhrady. Celý objekt je rozdelený na dve časti, nielen filozofiou návrhu ale aj výrazom architektúry. Mohutná dominantná železobetónová časť objektu predstavuje útočisko komunitného centra a presklená časť predstavuje prepojenie s prírodou. Toto riešenie upevňuje fakt, že Štefánikova ulica je akousi pomyselnou líniou, ktorá delí mestskú kompaktnú štruktúru a prírodnú rozvolnenú štruktúru tiahnúcu sa až ku Slavínu. Základnými podmienkami pri navrhovaní bolo dodržanie podlažnosti objektu a rešpektovanie budovy Pisztoryho paláca. Keďže sa jedná o komunitné centrum, ktoré by malo slúžiť všetkým vekovým kategóriám, celý objekt je riešený bezbariérovo. Strešný plášť dominantnej časti objektu tvorí extenzívna vegetačná strecha. Strešný plášť hmotovo nižšej, subtilnej časti objektu tvorí polointenzívna zelená strecha, určená na pestovanie byliniek. Vďaka tomu navrhovaný objekt spríjemní aj návštevníkom paláca pohľad do nádvoria.
Kľúčové slová:komunitné centurm, bylinky, Pisztoryho palác

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene