22. 10. 2020  12:43 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Architektúra kúpeľných budov na Slovensku Prípadová štúdia Sliač
Autor:
Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku Prípadová štúdia Sliač
Abstrakt:
Problematika architektúry kúpeľníctva je aktuálna a vyžaduje si neustále nové teoretické a praktické riešenia. Dnes sa možno stretnúť pri rekonštrukciách a obnovách historických kúpeľov, resp. vybraných historických a najmä pamiatkovo chránených objektov kúpeľnej architektúry s problémom nevyhovujúcich parametrov energetického, hygienického a funkčného modelu stavebnej štruktúry, pričom práve danému modelu sa venujeme v predkladanej práci. Výskum teritoriálne sústredíme predovšetkým do Kúpeľov Sliač. Výsledkom však bude možnosť aplikácie výstupov výskumu aj v ostatných kúpeľoch na Slovensku, pretože historická stavebná substancia je prirodzenou súčasťou takmer všetkých našich kúpeľov. Jedným z dôležitých zistení je, že balneotechnické procesy ako zachytávanie minerálnej vody, jej akumulácia, distribúcia a z toho vyplývajúca nutnosť udržania chemických a fyzikálnych vlastností vody od zdroja až k použitiu vody na liečenie nie sú pre oko viditeľné, teda neovplyvňujú priamo vyjadrovacie prostriedky architektúry. Inštalácia súčasného modelu v zmysle technologickom, energetickom a hygienickom nemusí nevyhnutne znamenať zásah do atmosféry navodenej jej primárnym stvárnením a devastáciu pamiatkových hodnôt kúpeľného areálu. Avšak celé prostredie, či už prírodné alebo formované tvorcom, je zároveň prísne závislé od technologického modelu záchytu a distribúcie kúpeľnej vody. Voda a jej vlastnosti sú determinantom tak indikácií chorôb, terapeutického zamerania ako aj urbanisticko-architektonickej, priestorovej skladby kúpeľov. V teoretických východiskách vymedzíme kľúčové obdobia vo vývoji kúpeľnej architektúry u nás, s bližším vymedzením vývoja architektúry v kúpeľoch Sliač a vymedzením teoretického modelu revitalizácie kúpeľov Sliač. V praktickej časti zosumarizujeme výhody informačného modelovania BIM pre hygienický, technologický a energetický model. Pre pasportizáciu, analýzu pamiatkových hodnôt a následne návrh obnovy je možné a vhodné využitie modernej simulačnej metódy pomocou technológie informačného modelovania – BIM (Building Information Modeling).
Kľúčové slová:
Kúpele Sliač, obnova pamiatok, BIM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene