22. 10. 2020  12:16 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
Autor:
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
František Storno na Slovensku - Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
Abstrakt:
Predkladaná dizertačná práca je monografickým spracovaním reštaurátorských projektov Franza Storna staršieho (1821 – 1907) na území dnešného Slovenska, s následným zhodnotením jeho tvorby z hľadiska vývoja v oblasti pamiatkovej starostlivosti v kontexte dobovo aktuálnych metód tvorby. Predpokladom k tomu sa stalo základné načrtnutie teoretického zázemia, v ktorom získal vzdelanie, odborné školenie, či žil a tvoril. Pamiatková obnova v Habsburskej monarchii a následne v Rakúsko- Uhorsku v druhej polovici 19. storočia reflektovala, s miernym oneskorením, na vývoj v Nemecku, vo Francúzsku a v Anglicku. Potreba ochrany architektonického a kultúrneho dedičstva všeobecne iniciovala, okrem formovania teoretických princípov, aj konštituovanie oficiálnych inštitúcií s pôsobením vedúcich osobností ako boli I. Henszlmann, I. Steindl, A. Ipolyi a mnohých iných. Romantický historizmus – jeden z metodických prístupov, slúžiaci aj ako prostriedok národného a duchovného obrodenia, vyústil v pamiatkovej obnovy do purizmu, s najväčším dopadom na sakrálne pamiatky monumentálneho charakteru. Reštaurátor F. Storno st. sa svojimi návrhmi i realizáciami podieľal na reštaurovaní množstva stredovekých sakrálnych stavieb nielen na území dnešného Slovenska. K najvýznamnejším patria rekonštrukcie kostola sv. Michala v Šoproni a benediktínskeho chrámu v Pannonhalme. Na Slovensku sú to najmä rekonštrukcie Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, opátskeho kostola v Hronskom Beňadiku, Kostola sv. Kataríny v Kremnici či špitálskeho Kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Predkladaná dizertačná práca sa zameriava práve na tieto projekty, so zreteľom na ich rozsah, umelecko - architektonickú komplexnosť a zachovanú projektovú dokumentáciu. V chronológii jednotlivých projektov, s ich následnou komparáciou sa prejavil Stornov posun od autodidaktika a výtvarníka so zanietením pre stredovekú architektúru k reštaurátorovi – puristovi, ktorý stavbu pretváral vlastnými, i keď umiernenými neoslohovými zásahmi.
Kľúčové slová:
Franz Storno starší, 19. storočie, pamiatková obnova, romantický historizmus, purizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene