22. 10. 2020  12:31 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Svoradov internát v Bratislave
Autor:
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Svoradov internát v Bratislave
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je návrh komplexnej rekonštrukcie súboru budov prvého moderného vysokoškolského internátu v Bratislave, ktorý svoju históriu započal už v roku 1922. Koncept tvorby vychádza z rešpektovania kultúrnych a pamiatkových hodnôt pôvodnej funkcionalistickej architektúry, so zreteľom na požiadavky prechodného bývania v súčasnosti. Návrh zahŕňa riešenie areálu vnútroblokovej zástavby internátu, rozsiahle dispozičné a funkčno-prevádzkové zmeny, dostavbu bloku formou novotvaru rešpektujúceho historický kontext Starého mesta i samotného internátu, a slohovú rekonštrukciu pôvodného moderného kostolíka, ktorý bol svojho času považovaný za najlepšiu modernú sakrálnu architektúru v Bratislave. Počíta sa so zvýšením bonity ubytovacích jednotiek, i s doplnením nových kultúrno-spoločenských priestorov, ako napríklad kaviareň, galéria, študovne, oddychové zóny, priestory pre šport a iné. Zároveň s novým hlavným vstupom do areálu, a reorganizovaním vstupov do jednotlivých ubytovacích traktov. Cieľom bolo vytvoriť pre študentov taký typ priestoru, ktorý by bol uspokojivý nielen z hľadiska bývania, ale aj naplnenia sociálnych, intelektuálnych i duchovných potrieb.
Kľúčové slová:internát, Staré mesto, vnútroblok, ubytovanie, študent, rekonštrukcia/obnova

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene