22. 10. 2020  11:45 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

Kontakty     Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rosenfeldov palác, Žilina – rekonštrukcia a adaptácia
Autor: Ing. arch. Pavol Jackovič
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent:
PhDr. Norma Urbanová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Rosenfeldov palác, Žilina – rekonštrukcia a adaptácia
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu objektu Rosenfeldovho paláca a jeho okolia. Overuje priestorové nároky novej funkčnej náplne, ktorá má korešpondovať s pôvodným účelom a charakterom architektúry a podobu slohovej rekonštrukcie paláca s novotvarom dvora a zimnej záhrady. V rámci riešenia širších vzťahov analyzuje problémy, potenciály a limity a navrhuje riešenie územia v okolí paláca, ďalej dokumentuje pamiatkové hodnoty objektu, slohový vývoj a históriu. Jadrom je návrh urbanistického a dopravného, dispozično-prevádzkového, architektonicko-výtvarného a konštrukčno-technického riešenia obnovy pamiatky a jej nádvorí s návrhom stavebno-technických úprav, technológií, úpravy dvora, osvetlenia a mobiliáru. Diplomová práca potvrdila vhodnosť zvolenej reprezentačnej funkcie, nutnosť slohovej rekonštrukcie paláca s potrebou bezbariérového prístupu a nevhodnosť novej výstavby vo dvore, ktorý by mal byť koncipovaný ako pobytový verejný mikropriestor tak, aby bola odprezentovaná historická architektúra paláca.
Kľúčové slová:
adaptácia, Rosenfeldov palác, Žilina, rekonštrukcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene