22. 10. 2020  12:19 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Liečebný dom Machnáč, Trenčianske Teplice – rekonštrukcia a adaptácia
Autor:
Ing. arch. Michal Hrabovský
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Liečebný dom Machnáč, Trenčianske Teplice – rekonštrukcia a adaptácia
Abstrakt:Cielom riešenia zvolenej architektonickej štúdie bolo vhodné aplikovanie adaptácie a rekonštrukcie kúpeľného hotela, bývalého sanatória nazývaného Machnáč na novú funkciu. Tú bolo potrebné vybrať s prihliadaním na program pamiatkovej obnovy a starostlivosti objektu, zároveň vybrať vhodný lokalitný program a služby, ktoré by vybraná funkcia ponúkala. Objekt bol od počiatku vyhotovený pre ubytovanie kúpeľných hostí, preto bola aj novo navrhnutá funkcia zvolená ako Kúpeľný hotel. Popri návrhu zmien v objekte, bolo potrebné preriešenie parkovacích miest pre ubytovacie kapacity hotela. V okolí objektu sa nachádza komunikácia, ktorá slúži pre pohotovostné státie, no tá nevyhovuje požiadavkám návrhu. Preto som zvolil vytvorenie podzemného parkovacieho domu napojeného z ul. Ľ. Štúra, kde bola vytvorená kapacita pre 72 automobilov. Únikové cesty z tohto priestoru vyústili v revitalizovanom okolí hotela. Hotel samotný prešiel technickou aj energetickou rekonštrukciou. Okenné a dverné výplne boli nahradené novými, ktoré boli vytvorené podľa historickej predlohy. Nové výplne splnili účel izolácie obvodovej steny. Efektívnu energetiku som zabezpečil tepelnými čerpadlami, ktoré by dodávali dostatočné teplo na vykúrenie interiérových priestorov a betónovej konštrukcie. Z mobiliáru interiéru sa okrem pár stolových dosiek v ubytovacích bunkách nezachoval žiaden exemplár, preto je program osvetlenia a zariadenia hygienickými predmetmi navrhovaný zo súčasných produktov. Náplň v 3*** Kúpeľnom Hotely splnila kritéria na základe vytvorenia wellness prevádzky situovanej v tesnom kontakte s existujúcim objektom. Toto novo navrhované krídlo zároveň otvára hotel širokej verejnosti ďalším vstupom. Zvolená funkcia Kúpeľného hotela využila maximálne potenciál územia v ktorom sa objekt nachádza a efektívne zapracovala nové prevádzky do dispozície interiéru. Štúdia dodržiava podmienky programu pamiatkovej obnovy a starostlivosti, a prezentuje hotel vo svojej funkcionalistickej čistote. Návrhom štúdie zachovávam jedno z najvýznamnejších diel Česko-slovenského funkcionalizmu.
Kľúčové slová:
Obnova, Funkcionalizmus, Kúpele

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene