Oct 21, 2020   5:10 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Identification number: 3910
University e-mail: ivan.spanik [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Assessment of Tokaj varietal wines with comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Assessment of Tokaj varietal wines with comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. Microchemical Journal, 152. p. 1--6.
articles in magazines
2020
Details
2.
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Špánik, Ivan
Comparison of Different Categories of Slovak Tokaj Wines in Terms of Profiles of Volatile Organic Compounds. Molecules :, 25. p. 1--13.
articles in magazines
2020
Details
3.Comprehensive two-dimensional gas chromatography: theoretical aspects
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Comprehensive two-dimensional gas chromatography: theoretical aspects. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 55--56.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
4.
Determination of ethyl lactate enantiomers in wines by the comprehensive two-dimensional gas chromatography
Thai, Ha Anh -- Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Determination of ethyl lactate enantiomers in wines by the comprehensive two-dimensional gas chromatography. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 43--44.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
5.
Gas chromatography separation of chiral VOCs present in Slovak Tokaj liquor wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Gas chromatography separation of chiral VOCs present in Slovak Tokaj liquor wines. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 53--54.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
6.
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines
Drtilová, Tereza -- Ďurčanská, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan -- Klempová, Tatiana -- Furdíková, Katarína
Impact of different pure cultures of Saccharomyces cerevisiae on the volatile profile of Cabernet Sauvignon rose wines. Czech Journal of Food Sciences, 38. p. 94--102.
articles in magazines
2020
Details
7.
Modulátory v komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografii
Leder, Marek -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Modulátory v komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografii. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 35--36.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
8.Nové prístupy k príprave vzoriek v plynovej chromatografii: Zaujímavé nápady
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Novel sample preparation approaches in gas chromatographic analysis: Promising ideas. Journal of Separation Science, 43. p. 174--188.
articles in magazines
2020
Details
9.Optimalizácia SDE prchavých organických zlúčenín prítomných v Tokajských vinách. Porovnanie SPME a SDE techník úpravy vzoriek
Virba, Martin -- Špánik, Ivan -- Khvalbota, Liudmyla
Optimalizácia SDE prchavých organických zlúčenín prítomných v Tokajských vinách. Porovnanie SPME a SDE techník úpravy vzoriek. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 41--42.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
10.Stanovenie biogénnych amínov vo víne pomocou plynovej chromatografie
Čišecká, Katarína -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Stanovenie biogénnych amínov vo víne pomocou plynovej chromatografie. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 25--26.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
11.
Stanovenie biologických markerov organických látok v sedimentoch a vzorkách pôdy pomocou plynovej chromatografie
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Špánik, Ivan
Determination of biological markers of organic substances in sediment and soil samples by gas chromatography. Acta Chimica Slovaca, 13. p. 34--40.
articles in magazines
2020
Details
12.
Stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín v archívnych Tokajských vínach pomocou enantio-GCxGC
Thai, Ha Anh -- Špánik, Ivan
The determination of enantiomer ratios of chiral compounds in archive Tokaj wines by enantio-GCxGC. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
13.
The use of ionic liquid stationary phases for VOC separation by GCxGC
Jesenská, Soňa -- Špánik, Ivan
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín pre separáciu VOC pomocou GCxGC. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
14.
The use of SPE in wine analysis
Kövérová, Michaela -- Špánik, Ivan
Využitie SPE v analýze vín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
15.
Využitie multi-SBSE pre extrakciu organických zlúčenín v tokajských putňových vínach
Garančovská, Dominika -- Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Využitie multi-SBSE pre extrakciu organických zlúčenín v tokajských putňových vínach. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 27--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
16.Využitie SPE na prekoncentráciu organických zlúčenín zo vzoriek vín
Kövörová, Michaela -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Využitie SPE na prekoncentráciu organických zlúčenín zo vzoriek vín. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 13--14.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
17.
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín na separáciu VOC pomocou GCxGC
Jesenská, Soňa -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Využitie stacionárnych fáz na báze iónových kvapalín na separáciu VOC pomocou GCxGC. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 45--46.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
18.
Zvyšovanie účinnosti superkritickej fluidnej chromatografie: Predpoveď vplyvu malých prídavkov vody
Khvalbota, Liudmyla -- Roy, Daipayan -- Wahab, M. Farooq -- Firooz, Sepideh Khaki -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan -- Armstrong, Daniel W.
Enhancing supercritical fluid chromatographic efficiency: Predicting effects of small aqueous additives. Analytica Chimica Acta, 1120. p. 75--84.
articles in magazines2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.