May 19, 2019   9:20 a.m. Gertrúda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Identification number: 3910
University e-mail: ivan.spanik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Fotoredukcia CO2 viditeľným žiarením na hybridnom foto-katalyzátore polytiofén-ZSM-5 zeolit
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. p. 5.
articles in magazines2019Details
2.Porovnanie prchavých organických zlúčenín v cibébach v zdravom hrozne z Tokaja
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. p. 37--47.
articles in magazines2019Details
3.Rozšírená validácia plynovej chromatografickej metódy na stanovenie esterov vo vínach použitím monolitických materiálov na úpravu vzorky
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. p. 791--798.
articles in magazines2019Details
4.Využitie monolitických kolón v plynovej chromatografii a superkritickej fluidnej chromatografii
Zajíčková, Zuzana -- Špánik, Ivan
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. p. 999--1011.
articles in magazines2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.