Nov 21, 2019   4:38 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretical Study of Naturally Occurring Phenolic Acids Antioxidant Effect Thermodynamics
Written by (author): Ing. Monika Biela
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku prírodných fenolových kyselín
Summary:Diplomová práca sa venuje štúdiu termodynamiky primárneho antioxidačného pôsobenia pre sedem derivátov kyseliny benzoovej a šesť derivátov kyseliny škoricovej. Tieto fenolové kyseliny patria medzi prírodné antioxidanty a zohrávajú významnú úlohu pri zachytávaní voľných radikálov. Výpočty príslušných reakčných entalpií sme uskutočnili pre tri mechanizmy antioxidačného pôsobenia pre vákuum, benzén a vodu. Výpočty celkových entalpií jednotlivých študovaných častíc sme uskutočnili metódou funkcionálu elektrónovej hustoty M06-2X s bázou funkcií atómových orbitálov 6-311++G**. Efekt rozpúšťadla sme zahrnuli prostredníctvom SMD prístupu. Reakčné entalpie sme študovali pre nedisociované fenolové kyseliny a pre ich karboxylové anióny. Porovnanie reakčných entalpií nedisociovaných a disociovaných molekúl umožňuje posúdenie vplyvu deprotonizácie karboxylovej skupiny na termodynamiku antioxidačného pôsobenia fenolových kyselín. Pre nedisociované molekuly i karboxylové anióny sme identifikovali termodynamicky preferovaný mechanizmus ich účinku v študovaných prostrediach.
Key words:primárny antioxidant, fenolová kyselina, reakčná entalpia, DFT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited