Nov 17, 2019   1:53 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Thermodynamics Study of Antioxidant Action of Natural Polyphenolic Substances
Written by (author): Ing. Adam Vagánek, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných polyfenolových látok
Summary:V súčasnosti sú okrem intenzívne študovaného mechanizmu transferu atómu vodíka všeobecne akceptované aj ďalšie dva mechanizmy pôsobenia primárnych antioxidantov. Avšak termodynamika oboch dvojkrokových mechanizmov, kde sa postupne z molekuly antioxidantu odštiepi protón a elektrón nie je zatiaľ dostatočne preštudovaná experimentálne ani teoreticky. Cieľom práce je pre vybrané látky preštudovať reakčné entalpie prislúchajúce individuálnym krokom jednotlivých mechanizmov kvatovochemickými metódami.
Key words:polyfenolové látky, entalpia disociácie O-H väzby, antioxidačný účinok

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited