17. 11. 2019  16:43 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Identifikačné číslo: 3916
Univerzitný e-mail: vladimir.lukes [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc. - Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 121--123.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Conformation of dinitroxides and the exchange coupling - is the change intra- or intermolecular?
Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Conformation of dinitroxides and the exchange coupling - is the change intra- or intermolecular?. In XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava. Bratislava,: SCHK FCHPT STU, 2019, ISBN 978-80-8208-020-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics
Cagardová, Denisa -- Matúška, Ján -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Design of Novel Generations of Planar Sunflower Molecules: Theoretical Comparative Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics. Journal of Physical Chemistry C, 123. s. 22752--22766.
články v časopisoch2019Podrobnosti
4.Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Cagardová, Denisa -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.
články v časopisoch2019Podrobnosti
5.Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Ondra, Daniel -- Lukeš, Vladimír
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
6.From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols
Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik
From phenols to quinones: Thermodynamics of radical scavenging activity of para-substituted phenols. PHYTOCHEMISTRY, 166. s. 12077.
články v časopisoch2019Podrobnosti
7.In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Christensen, Mikkel A. -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
8.New Generations of Sunflower Molecules: Theoretical Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír
New Generations of Sunflower Molecules: Theoretical Study of Electronic Structure and Charge Transport Characteristics. In CESTC 2019. Wien: Universität Wien, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Matúška, Ján -- Poliak, Peter
On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 70--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
10.On the thermodynamics of the radical scavenging activity of 3,4-dihydroxybenzohydrazide derivatives
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik -- Petrović, Vladimir -- Marković, Zoran
On the thermodynamics of the radical scavenging activity of 3,4-dihydroxybenzohydrazide derivatives. In ICCB 2019, 8th International Conference on Computational Bioengineering, 4.-6.9.2019, Belehrad: Proceedings. 1. vyd. Kragujevac,: University of Kragujevac, 2019, s. 89.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
11.Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov
Benesová, Diana -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
12.Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 26--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
13.Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami
Michalík, Martin -- Lukeš, Vladimír
Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
14.Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Korcová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
15.Theoretical investigation of (poly)phenolic antioxidants action thermodynamics
Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Rimarčík, Ján -- Biela, Monika
Theoretical investigation of (poly)phenolic antioxidants action thermodynamics. In Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019. Trnava: University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, s. 19. ISBN 978-80-572-0011-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
16.Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents
Michalík, Martin -- Rimarčík, Ján -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik
Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 108--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
17.Tuning Redox Properties and Self-Assembly of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Andersen, Cecilie Lindholm -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Christensen, Mikkel A. -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
Tuning Redox Properties and Self-Assembly of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. ChemPlusChem, 84. s. 1279--1287.
články v časopisoch2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.