19. 1. 2020  19:10 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Róbert Bakyta
Identifikačné číslo: 39190
Univerzitný e-mail: robert.bakyta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - Ústav architektúry obytných budov (FA)
 
3507V01  architektúra D-ARCH
FA D-ARCH den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Tomáš Danko
Pracovisko: Fakulta architektúry
Vedúci práce: Ing. arch. Róbert Bakyta
Oponent:Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:Zadaním mojej bakalárskej práce bol koncepčný návrh, štúdia a vypracovanie projektu na úrovni dokumentácie pre územné konanie a dokumentácie pre stavebné povolenie pre objekt Multifunkčnej Telocvične. Pozemok projektu sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto a je súčasťou internátneho komplexu Mladá Garda, ktorú navrhol a postavil architekt Emil Belluš s kolektívom. Projekt som sa snažil vytvoriť ako telocvičňu vhodnú pre študentské tréningy, zápasy a aby spĺňal aj extraligové požiadavky na športy hádzaná a basketbal. Multifunkčná telocvičňa je nadimenzovaná pre súčasnú prevádzku viacerých športových tímov súčasne. V blízkom okolí objektu sa nachádza študentský domov mladá Garda, ktorý tvorí signifikantný komplex objektov a výrazne určuje priestorové nastavenie okolia a areálu. Okrem študentského domova sa v blízkosti nachádzajú obytné budovy nízke a stredne vysoké, stredné školy a objekty mestskej vybavenosti. Veľmi výrazným prvkom v areáli je železničná trať, ktorá ohraničuje areál zo západnej strany po celej dĺžke. Študentský domov, železničná trať a celkové priestorové nastavenie už postavených objektov boli výraznými determinantmi pri tvorbe urbanistického a architektonického konceptu. Urbanisticky som sa snažil vytvoriť čo najpriamejšie a prevádzkovo najvhodnejšie napojenie multifunkčnej telocvične s prístupovou cestou a samotným študentským domovom pre minimalizáciu možností vzniknutia kolízii pri návale športovcov alebo študentov. Zastavaná časť projektu pozostáva z objektu haly zapusteného do rastúceho terénu na optické zmenšenie veľkej hmoty a je zasadená na hranicu 30 metrov od železničnej dráhy. Tým vzniklo predpolie približne na polovicu celého pozemku, ktoré som využil na dodatočné exteriérové futbalové ihrisko, keďže na pozemku sa v dnešnej dobe nachádzajú ihriská s umelou trávou. Bakalárska práca pozostáva z troch častí. V prvej časti som vypracoval projekt v rozsahu pre územné konanie, v druhej časti som vypracoval dokumentáciu pre stavebné konanie a tretia časť pozostáva z vybraných častí prehĺbenia pre realizačný projekt.
Kľúčové slová:šport, Mladá Garda, architektúra, telocvičňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene