Jan 22, 2020   10:12 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Róbert Bakyta
Identification number: 39190
University e-mail: robert.bakyta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
 
3507V01  Architecture D-ARCH
FA D-ARCH den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Appartment house
Written by (author): Ing. arch. Róbert Bakyta
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Ohrablo, PhD.
Opponent:Ing. arch. Gabriel Brogyanyi
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Mojou úlohou bolo riešiť bytový dom -- Návrhol som 5 poschodový bytový dom s obchodnými pestormi na prvom podlaží a s garážami v suteréne.Dom má veľké presklené steny ktoré plnia funkciu okien.Na každom podlaží sa nachádza 8 bztových jednotiek, ktoré sa dajú ľahko prerobiť podľa potrieb klienta. Týmto sa byty stávajú variabilnou bunkou ktoré sa možu prisôsbovť potrebám aktuálneho klienta. Bytový dom sa nachádza v Bratislave na ulici pekná cesta. V blýzkosti sa nachádza Supermarket a Kostol. Konštrukčbý systém je skelet s výplňovým murivom POROTHERM 380.
Key words:návrhy, bakalárska práca, bytový dom

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Iný závažný dôvod.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited