Jan 29, 2020   3:09 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Róbert Bakyta
Identification number: 39190
University e-mail: robert.bakyta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
 
3507V01  Architecture D-ARCH
FA D-ARCH den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:reconstruction and restoration of the old bridge over the Danube in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Róbert Bakyta
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Opponent:Ing. Ladislav Tausinger
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia a obnova ,,Starého mosta" cez Dunaj v Bratislave
Summary:Ako predmet riešenia diplomovej práce som si zvolil problematiku premeny mostu cez Dunaj v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Jedná sa o most Františka Jozefa, dnes skôr známy pod zaužívaným názvom Starý most. Tento most možno považovať z hľadiska priestorovej kompozície spojenia Petržalky a starého mesta za ťažiskový. Na os, ktorú vytvára most mala byť pôvodne komponovaná celá Petržalka, a čiastočne sa tento zámer podarilo naplniť. Most vytvára kompozičnú os na ktorú neskôr po zatočení Jantárovej cesty nadväzuje Chorvátske rameno. To by sa malo podľa najnovších štúdií stať oblasť pre vznik projektu Petržalka city, ktorý predpokladá s vybudovaním plnohodnotnej časti mestského charakteru s veľkorisími bulvármi a električkovou traťou, ktorá bude cez riešený objekt mostu spájať Petržalku s centrom Bratislavy. Taktiež je most veľmi dôležitý s hľadiska riešenia peších promenád po oboch brehoch Dunaja. Zatiaľ čo promenáda na strane starého mesta postupne začína ožívať aj vďaka niektorým komerčným projektom, druhý breh stále čaká na dobudovanie plnohodnotnej mestskej vybavenosti. Cieľom mojej práce bolo komponovať figúru mosta tak, aby dokázala svojim tvarom nielen funkčne a kompozične reagovať na tieto dôležité mestské línie, ale taktiež bola staticky a konštrukčne realizovateľná. Taktiež som sa zameral na odkaz predchádzajúcich mostov Textová časť mojej práce pozostáva s opisu kompozície a funkcie. Nemenej dôležitou časťou je aj konštrukčná analýza problému.
Key words:Dunaj, Most, Konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited