Sep 23, 2020   3:29 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Identification number: 391
University e-mail: eva.kralova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     
     
Projects
     
     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Petra Ambrušová, PhD.
Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov.\\Nové využitie objektov textilného priemyslu.
February 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Nicolette Andeleková
Bratislava, Chalupkova Street Zone Revitalization - Architectural Design of the Object of Cultural Function
May 2020Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Ochrana pamiatok na križovatke perspektív
May 2023
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Barbora Babocká
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
June 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
February 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Historical infrastructural systems, their adaptability and evaluation in context of sustainable development
July 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Vlčkovce, areál bývalého cukrovaru - architektonická štúdia revitalizácie areálu
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Bolček
Špania Dolina - Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Barbara Boríková
Nové využitie priemyselného dedičstva - Banská Štiavnica Taviareň
May 2007
Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. arch. Barbara Boríková
Robotnícke kolónie ako súčať priemyselného dedičstva
February 2013
Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Barbora Borotová
Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónov
May 2022
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Ján Briežnik
Nové trendy tradičného zastrešenia
September 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Bulková
Žilina, bývalá Ciachovňa - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Barbora Deptová
Špania Dolina, Geomontánny park - Múzeum
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
October 2018Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
June 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Bratislava, Zimný prístav, Lodná dielňa a lodný výťah - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Adam Dulín
Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and historical area
May 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Farkašová
Novostavba kúpeľnej budovy v stredisku zdravia, Portugalsko
May 2007Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Medzivojnová architektúra obytných budov Užhorodu
September 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Füleová
Bratislava, bývalá Tepláreň III - urbanisticko-architektonická štúdia nového využitia
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Furdová
Community Center
May 2020
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Adela Galášová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Aplikácia nových materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární\\Na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí
April 2014
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Špania Dolina – Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Peter Gašpar
Liptovský Mikuláš, Stará Likérka - architektonická štúdia revitalizácie opusteného priemyselného areálu
May 2014Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lucia Geršiová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia
October 2012
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Priemyselné dedičstvo a edukačný polygón
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Herudová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Martin Chren
Bratislava, Metodova ulica - areál bývalého Ludwigovho mlyna, návrh nového využitia a adaptácie objektu sila
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Martina Jelínková
Bratislava, Complex of Červený rak - Architectural Study of Conversion of a Block of Historical Buildings to a New Function
May 2020Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Jurečková
Hrnčiarska Ves, kúria - architektonická štúdia adaptácie objektu na nové funkčné využitie
May 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Marek Kluka
Trnava, Old Railway Station - architectural study of the site revitalization
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Valéria Kočanová
Komárno, bývalá elektráreň - architektonická štúdia revitalizácie opusteného objektu
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Kolesárová
Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
May 2019
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Barbora Kovačovská
Žilina, bývalé riaditeľstvo Elektrární - architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Lucia Kovárová
Bratislava, Ekoiuventa - architektonická štúdia revitalizácie areálu NKP
May 2017
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Aneta Krajčiová
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
June 2007
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Eva Králová, ArtD.
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Kráľová
Žilina, Budatínsky hrad - architektonická štúdia revitalizácie hradného areálu
May 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Eva Kravcová
Katarínska huta - architektonicko-urbanistická štúdia revitalizácie nevyužitých priestorov sklárskej výrobne
May 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Barbora Kubánková
Art škôlka
June 2017
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Daniel Kubiš
Bratislava, tepláreň na Čulenovej ulici
May 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Hana Kučerová
Hlohovec, Zámocký areál - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti areálu
May 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Boris Kudrna
Autosalón s autoservisom
June 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Tatiana Kuva
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
June 2015
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Lacuš
Art škôlka
June 2017
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Viktor Lampert
Bratislava, Chalupkova Street Zone - Architectural Study of the Completion of the Industrial Heritage Building of the Design Factory
May 2020
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Lipiansky
Residence of the Ambassador
May 2019
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivana Lisická, PhD.
Manažment cestovného ruchu v objektoch kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade súboru drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka
May 2017
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Bratislava, Zimný prístav - Dom lodníkov, architektonická štúdia nového využitia
May 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Cultural heritage as a part of the territorial capital
May 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Machala
Hasičská stanica
June 2012
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Martišková
Transformation of transport infrastructure areas as the development potential of the city (model area of the Winter harbor in Bratislava)
May 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Matej Matia
Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
May 2019
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Monika Matisová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jana Matlovičová
Hasičská stanica
June 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Ing. Peter Matúš
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Veronika Mesíková
Residence of the ambassador
May 2019
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Natália Michalová
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
May 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Mikovčák
Residence of the ambassador
May 2019
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Beáta Molnárová
Priemyselné dedičstvo Slovenska\\Špecifikácia hodnotových kategórií
September 2012Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Móro
Revitalization of Mining Settlement Sirk_Železník
May 2018
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Némethyová
Community Center
May 2020Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Silvia Neumannová
Rezidencia veľvyslanca
June 2011
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Martin Ondrašovič
Špania Dolina, vybavenosť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
May 2010Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ondrejčo
Kreatívne centrum - Ružinov
June 2011
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eliška Osvaldová
Community Center
May 2020
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Patrášová
Kreatívne centrum - Ružinov
June 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Eva Pauliková
Elektráreň Piešťany - nové využitie bývalej mestskej elektrárne
May 2009
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Natália Plevjaková
Community Center
May 2020
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. arch. Juraj Stieranka
Elektráreň Piešťany - nové využitie areálu bývalej mestskej elektrárne
May 2009
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karin Sventeková
Multifunctional Apartment House
May 2018Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Šimončičová, PhD.
Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Šimoneková
Revitalization of Mining Settlement-Case Study Nižná Slaná
May 2018
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Lívia Šišláková
Banská Hodruša, šachta Mayer - architektonická štúdia nového využitia
May 2014
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2012
Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. arch. Eva Šperka
Farebnosť historickej architektúry na &slovensku. Prezentácia a obnova.
June 2017
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Natália Štefánková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Paulína Šujanová, PhD.
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
May 2013Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Mária Tibenská
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
May 2016
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Lucia Uhnáková
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Martina Ulrichová
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Jana Valovičová
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Dipl.-Ing. Michal Vanek
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Iveta Vaňková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Michal Vaňo
Múzeum a galéria fotografie
June 2016Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Dana Vargovčíková
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
June 2015
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. arch. Mário Vavrovič
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Ondrej Virág
Bratislava, silo bývalého Ludwigovho mlyna - architektonická štúdia nového využitia
May 2012
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Natália Vodislavská
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
June 2014
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
May 2016
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Štefan Vrabec
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Štefan Vrabec
Špania Dolina, vybavenostť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
May 2010Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Anna Vrábová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
June 2014Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Peter Vysočáni
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Barbara Wiedermann
Market Hall
May 2018
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. arch. Mária Záleská
Bratislava, Galéria pri Štrkoveckom jazere
June 2014
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Závodská
Múzeum a galéria fotografie
June 2016
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Rastislav Zlámal
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. arch. Michaela Žáková
Trenčín, Old Herold - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti historického priemyselného areálu
May 2017
Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Želiar
Štúdio tanca
June 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress