Jan 24, 2020   5:49 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Identification number: 391
University e-mail: eva.kralova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Petra Ambrušová, PhD.
Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov.\\Nové využitie objektov textilného priemyslu.
February 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Babocká
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
June 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
February 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Historical infrastructural systems, their adaptability and evaluation in context of sustainable development
July 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Vlčkovce, areál bývalého cukrovaru - architektonická štúdia revitalizácie areálu
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Bolček
Špania Dolina - Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbara Boríková
Nové využitie priemyselného dedičstva - Banská Štiavnica Taviareň
May 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Barbara Boríková
Robotnícke kolónie ako súčať priemyselného dedičstva
February 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Barbora Borotová
Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónov
May 2022Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Ján Briežnik
Nové trendy tradičného zastrešenia
September 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Bulková
Žilina, bývalá Ciachovňa - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Deptová
Špania Dolina, Geomontánny park - Múzeum
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
October 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
June 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Bratislava, Zimný prístav, Lodná dielňa a lodný výťah - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Adam Dulín
Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and historical area
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Farkašová
Novostavba kúpeľnej budovy v stredisku zdravia, Portugalsko
May 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Medzivojnová architektúra obytných budov Užhorodu
September 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Füleová
Bratislava, bývalá Tepláreň III - urbanisticko-architektonická štúdia nového využitia
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Adela Galášová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Aplikácia nových materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární\\Na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí
April 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Špania Dolina – Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Peter Gašpar
Liptovský Mikuláš, Stará Likérka - architektonická štúdia revitalizácie opusteného priemyselného areálu
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Geršiová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia
October 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Priemyselné dedičstvo a edukačný polygón
April 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Herudová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Chren
Bratislava, Metodova ulica - areál bývalého Ludwigovho mlyna, návrh nového využitia a adaptácie objektu sila
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Jurečková
Hrnčiarska Ves, kúria - architektonická štúdia adaptácie objektu na nové funkčné využitie
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Marek Kluka
Trnava, Old Railway Station - architectural study of the site revitalization
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Valéria Kočanová
Komárno, bývalá elektráreň - architektonická štúdia revitalizácie opusteného objektu
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lenka Kolesárová
Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
May 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Barbora Kovačovská
Žilina, bývalé riaditeľstvo Elektrární - architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lucia Kovárová
Bratislava, Ekoiuventa - architektonická štúdia revitalizácie areálu NKP
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Aneta Krajčiová
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Eva Králová, ArtD.
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Kráľová
Žilina, Budatínsky hrad - architektonická štúdia revitalizácie hradného areálu
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Eva Kravcová
Katarínska huta - architektonicko-urbanistická štúdia revitalizácie nevyužitých priestorov sklárskej výrobne
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kubánková
Art škôlka
June 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Daniel Kubiš
Bratislava, tepláreň na Čulenovej ulici
May 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Hana Kučerová
Hlohovec, Zámocký areál - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti areálu
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Boris Kudrna
Autosalón s autoservisom
June 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Tatiana Kuva
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
June 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Lacuš
Art škôlka
June 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Lipiansky
Residence of the Ambassador
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Ivana Lisická, PhD.
Manažment cestovného ruchu v objektoch kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade súboru drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Bratislava, Zimný prístav - Dom lodníkov, architektonická štúdia nového využitia
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Cultural heritage as a part of the territorial capital
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Machala
Hasičská stanica
June 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Martišková
Transformation of transport infrastructure areas as the development potential of the city (model area of the Winter harbor in Bratislava)
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Matej Matia
Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
May 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Monika Matisová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Matlovičová
Hasičská stanica
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Peter Matúš
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Mesíková
Residence of the ambassador
May 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Natália Michalová
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Mikovčák
Residence of the ambassador
May 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Beáta Molnárová
Priemyselné dedičstvo Slovenska\\Špecifikácia hodnotových kategórií
September 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Móro
Revitalization of Mining Settlement Sirk_Železník
May 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Silvia Neumannová
Rezidencia veľvyslanca
June 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Martin Ondrašovič
Špania Dolina, vybavenosť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Michal Ondrejčo
Kreatívne centrum - Ružinov
June 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Patrášová
Kreatívne centrum - Ružinov
June 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Eva Pauliková
Elektráreň Piešťany - nové využitie bývalej mestskej elektrárne
May 2009Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Juraj Stieranka
Elektráreň Piešťany - nové využitie areálu bývalej mestskej elektrárne
May 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karin Sventeková
Multifunctional Apartment House
May 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. arch. Katarína Šimončičová, PhD.
Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Šimoneková
Revitalization of Mining Settlement-Case Study Nižná Slaná
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Lívia Šišláková
Banská Hodruša, šachta Mayer - architektonická štúdia nového využitia
May 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
May 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. arch. Eva Šperka
Farebnosť historickej architektúry na &slovensku. Prezentácia a obnova.
June 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Natália Štefánková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Paulína Šujanová
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
May 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Mária Tibenská
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
May 2016Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Lucia Uhnáková
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Martina Ulrichová
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Jana Valovičová
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Dipl.-Ing. Michal Vanek
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Iveta Vaňková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Michal Vaňo
Múzeum a galéria fotografie
June 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Dana Vargovčíková
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
June 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Mário Vavrovič
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ondrej Virág
Bratislava, silo bývalého Ludwigovho mlyna - architektonická štúdia nového využitia
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Natália Vodislavská
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
June 2009Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
June 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
May 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Štefan Vrabec
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Štefan Vrabec
Špania Dolina, vybavenostť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
May 2010Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Anna Vrábová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
June 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Peter Vysočáni
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
June 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbara Wiedermannová
Market Hall
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Mária Záleská
Bratislava, Galéria pri Štrkoveckom jazere
June 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Zuzana Závodská
Múzeum a galéria fotografie
June 2016Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. arch. Rastislav Zlámal
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
June 2008Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Michaela Žáková
Trenčín, Old Herold - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti historického priemyselného areálu
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Želiar
Štúdio tanca
June 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress