21. 10. 2020  4:21 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Identifikačné číslo: 391
Univerzitný e-mail: eva.kralova [at] stuba.sk
 
 
Externá spolupracovníčka - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externá spolupracovníčka - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Petra Ambrušová, PhD.
Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov.\\Nové využitie objektov textilného priemyslu.
február 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Nicolette Andeleková
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Ochrana pamiatok na križovatke perspektív
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Barbora Babocká
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby
február 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Eva Belláková, PhD.
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
júl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Vlčkovce, areál bývalého cukrovaru - architektonická štúdia revitalizácie areálu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Juraj Bolček
Špania Dolina - Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Barbara Boríková
Nové využitie priemyselného dedičstva - Banská Štiavnica Taviareň
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. arch. Barbara Boríková
Robotnícke kolónie ako súčať priemyselného dedičstva
február 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Barbora Borotová
Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónov
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. arch. Ján Briežnik
Nové trendy tradičného zastrešenia
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Monika Bulková
Žilina, bývalá Ciachovňa - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Barbora Deptová
Špania Dolina, Geomontánny park - Múzeum
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
október 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Architektúra areálov riečnych prístavov na slovenskom úseku Dunaja
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Bratislava, Zimný prístav, Lodná dielňa a lodný výťah - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Adam Dulín
Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Zuzana Farkašová
Novostavba kúpeľnej budovy v stredisku zdravia, Portugalsko
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Medzivojnová architektúra obytných budov Užhorodu
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Romana Fialová, PhD.
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Zuzana Füleová
Bratislava, bývalá Tepláreň III - urbanisticko-architektonická štúdia nového využitia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrea Furdová
Komunitné centrum
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Adela Galášová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Aplikácia nových materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární\\Na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Špania Dolina – Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Peter Gašpar
Liptovský Mikuláš, Stará Likérka - architektonická štúdia revitalizácie opusteného priemyselného areálu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Geršiová
Tenisový klub s reštauráciou - lokalita Pri Habánskom mlyne v Bratislave
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Priemyselné dedičstvo a edukačný polygón
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Katarína Herudová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Martin Chren
Bratislava, Metodova ulica - areál bývalého Ludwigovho mlyna, návrh nového využitia a adaptácie objektu sila
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Martina Jelínková
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Zuzana Jurečková
Hrnčiarska Ves, kúria - architektonická štúdia adaptácie objektu na nové funkčné využitie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Marek Kluka
Trnava, stará železničná stanica - architektonická štúdia revitalizácie areálu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Valéria Kočanová
Komárno, bývalá elektráreň - architektonická štúdia revitalizácie opusteného objektu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Lenka Kolesárová
Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Barbora Kovačovská
Žilina, bývalé riaditeľstvo Elektrární - architektonická štúdia nového funkčného využitia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Lucia Kovárová
Bratislava, Ekoiuventa - architektonická štúdia revitalizácie areálu NKP
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. arch. Aneta Krajčiová
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Eva Králová, ArtD.
Bytový dom Gwerkovej ul., Bratislava
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Katarína Kráľová
Žilina, Budatínsky hrad - architektonická štúdia revitalizácie hradného areálu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Eva Kravcová
Katarínska huta - architektonicko-urbanistická štúdia revitalizácie nevyužitých priestorov sklárskej výrobne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Barbora Kubánková
Art škôlka
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Daniel Kubiš
Bratislava, tepláreň na Čulenovej ulici
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Hana Kučerová
Hlohovec, Zámocký areál - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti areálu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Boris Kudrna
Autosalón s autoservisom
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Tatiana Kuva
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Lacuš
Art škôlka
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Viktor Lampert
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Lipiansky
Rezidencia veľvyslanca
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. arch. Ivana Lisická, PhD.
Manažment cestovného ruchu v objektoch kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade súboru drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Bratislava, Zimný prístav - Dom lodníkov, architektonická štúdia nového využitia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Machala
Hasičská stanica
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Martišková
Transformácia plôch dopravnej infraštruktúry ako rozvojový potenciál mesta (modelové územie Zimného prístavu v Bratislave)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Matej Matia
Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. arch. Monika Matisová
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Matlovičová
Hasičská stanica
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Ing. Peter Matúš
Drnava, sklad bývalej Andrássyovskej železiarne - architektonická štúdia nového využitia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Mesíková
Rezidencia veľvyslanca
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Natália Michalová
Banská Bystrica, Medený hámor - architektonická štúdia nového využitia areálu priemyselného dedičstva
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktor Mikovčák
Rezidencia veľvyslanca
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. arch. Beáta Molnárová
Priemyselné dedičstvo Slovenska\\Špecifikácia hodnotových kategórií
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Móro
Revitalizácia banských osídlení Sirk-Železník
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Natália Némethyová
Komunitné centrum
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Silvia Neumannová
Rezidencia veľvyslanca
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Martin Ondrašovič
Špania Dolina, vybavenosť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Michal Ondrejčo
Kreatívne centrum - Ružinov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eliška Osvaldová
Komunitné centrum
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Zuzana Patrášová
Kreatívne centrum - Ružinov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Eva Pauliková
Elektráreň Piešťany - nové využitie bývalej mestskej elektrárne
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Plevjaková
Komunitné centrum
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Juraj Stieranka
Elektráreň Piešťany - nové využitie areálu bývalej mestskej elektrárne
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karin Sventeková
Polyfunkčný bytový dom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. arch. Katarína Šimončičová, PhD.
Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Beáta Šimoneková
Revitalizácia banských osídlení-prípadová štúdia Nižná Slaná
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Lívia Šišláková
Banská Hodruša, šachta Mayer - architektonická štúdia nového využitia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD.
Cífer, veľký kaštieľ - urbanisticko-architektonická štúdia nového funkčného využitia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. arch. Eva Šperka
Farebnosť historickej architektúry na &slovensku. Prezentácia a obnova.
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Natália Štefánková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Paulína Šujanová, PhD.
Svit. 7-podlažný sklad a.s. Chemosvit - architektonická štúdia adaptácie na Múzeum priemyselnej architektúry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. arch. Mária Tibenská
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. arch. Lucia Uhnáková
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Martina Ulrichová
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Jana Valovičová
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Dipl.-Ing. Michal Vanek
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. arch. Iveta Vaňková
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. arch. Michal Vaňo
Múzeum a galéria fotografie
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Dana Vargovčíková
Apartmány Technik (Univerzitné centrum s ubytovaním)
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Mário Vavrovič
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Ondrej Virág
Bratislava, silo bývalého Ludwigovho mlyna - architektonická štúdia nového využitia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Natália Vodislavská
Kroměříž , Květná zahrada, návrh vybavenosti
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Pavlína Voštinárová
Hronec, hala sivej liatiny - architektonická štúdia nového využitia uvoľneného objektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Štefan Vrabec
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. arch. Štefan Vrabec
Špania Dolina, vybavenostť cestovného ruchu pri šachte Ludovika
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Anna Vrábová
Bratislava, Pavilón hudby pri Štrkoveckom jazere
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Peter Vysočáni
Polyfunkčný bytový dom, Bratislava, Cyprichova - Černockého, Rača
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. arch. Barbara Wiedermann
Tržnica
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Mária Záleská
Bratislava, Galéria pri Štrkoveckom jazere
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. arch. Zuzana Závodská
Múzeum a galéria fotografie
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. arch. Rastislav Zlámal
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. arch. Michaela Žáková
Trenčín, Old Herold - architektonická štúdia revitalizácie stanovenej časti historického priemyselného areálu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Želiar
Štúdio tanca
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná