Sep 23, 2020   6:58 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Identification number: 391
University e-mail: eva.kralova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts
     
     
Projects
     Publications     
     
Supervised theses
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project title
Supervisor
Type
Official rolesSince
Until
1 Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova-- Iný domáci --
garant, spoluriešiteľ
10/01/2019
06/30/2020
2
 Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany
E. Kráľová
-- Iný domáci --
garant, spoluriešiteľ03/01/2019
06/30/2020
3
 Architectural Heritage and Tourism. Theoretical and conceptual viewpoints of the new function implementation in to the Architectural Heritage and their optimization on the example of tourism.E. KráľováVEGAsupervisor01/01/2006
12/31/2008
4Dohoda STU
supervisor
02/13/200212/31/2004
5
E. Kráľová
-- Iný medzinárodný --
supervisor
01/01/2006
12/31/2008
6E. Kráľová
MVTS
supervisor
01/01/2007
12/31/2009
7
 História v kocke
Culture 2000
supervisor
11/01/2004
05/31/2005
8
E. Kráľová
APVV - Všeobecná výzva
supervisor
07/01/2016
06/30/2020
9
 Komparácia stavu a tendencií pamiatkovej ochrany medzi SR a ČR v oblasti dokumentácie, prípravy, manažmentu a využívania historického stavebného fondu .E. Kráľová
MVTS
supervisor
01/01/2005
12/31/2007
10
 The Industrial Heritage of Slovakia ? its maping, methodics of evaluation and identifying its capacity of reutilizeVEGAsupervisor01/01/2009
12/31/2009
11KEGA
supervisor
07/01/200312/31/2004
12 Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstvaE. Kráľová
KEGA
supervisor
01/01/2011
12/31/2013
13 Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"E. Kráľová
-- Iný domáci --
supervisor03/01/2019
06/30/2019
14 Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technickuE. Kráľová
KEGA
Garant. Výskumná kapacita: 2017 (300); 2018 (500); 2019 (500)
01/01/2017
12/31/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed