Oct 21, 2020   4:11 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identification number: 3922
University e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT)

Contacts          Projects     
     
     
Supervised theses
     Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marta Állóová
Vplyv kultivačných podmienok na produkciu kvasinkových glykoproteínov
May 2010
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Állóová
Vplyv zinku a selénu na metabolizmus pigmentotvorných kvasiniek rastúcich v stresových podmienkach
May 2012Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Antalová
Stresové podmienky ako regulátor biosyntézy mikrobiálnych pigmentov
May 2009
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Antalová
Vplyv železa na rast a metabolizmus karotenoidných kvasiniek
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Basil
Štúdium substrátových špecificít desaturáz mastných kyselín u nižších vláknitých húb
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Basil
Vplyv kultivačných podmienok na produkciu kyseliny gama-linolénovej u húb
May 2009
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marta Brlejová, PhD.
Štúdium biotechnologickej produkcie kvasinkových glykoproteínov a ich vlastností
July 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Brlejová, PhD.
Štúdium vlastností kvasinkových polysacharidov
May 2008
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Cirják
Mikrobiálna príprava derivátov sterolov
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Cirják
Regulácia biosyntézy lipidov u Pichia pastoris
May 2010Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Cséfalvayová
Produkcia astaxantínu kvasinkou Phaffia rhodozyma
May 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Cséfalvayová
Vplyv úschovy Phaffia rhodozyma na produkciu astaxantínu
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Júlia Čaplová
Rhodotorula glutinis ako model štúdia biosyntézy karotenoidných pigmentov
May 2014Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Dubová, PhD.
Príprava a vlastnosti mikrobiálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny
May 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Dubová, PhD.
Regulácia biotechnologickej produkcie biologicky aktívnych látok v procese polosuchých kultivácií
July 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Dudinská
Štúdium antioxidačných vlastností červených vín
May 2007
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dana Dudinská
Štúdium antioxidačných vlastností vín
May 2009Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Eckertová
Štúdium genotypovej závislosti lipidického profilu obilnín
May 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Peter Gajdoš, PhD.
Molekulárno-biochemické štúdie metabolizmu lipidov kvasiniek
June 2015
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Gajdoš, PhD.
Štúdium biosyntézy lipidov u kvasiniek
May 2009Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gajdoš, PhD.
Štúdium lipogenézy kvasinky Yarrowia lipolytica
May 2011
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Dominika Gogová
Molekulárno-biochemický prístup konštrukcie mikrobiálnych kmeňov pre produkciu lipofilných metabolitov
May 2019Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Gogová
Regulation of lipogenesis in yeasts
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Guothová
Biotechnologická príprava funkčných produktov obohatených o biologicky aktívne látky polosuchými kultiváciami
August 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Guothová
Biotechnologická príprava polynenasýtených mastných kyselín a pigmentov polosuchými kultiváciami
May 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Guothová
Polosuché kultivácie ako spôsob prípravy bioproduktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty
May 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margaréta Guttenová
Detection of Lipophilic Metabolites in Oleaginous Microorganisms by Attenuated Total Reflection - Fourier Transform Infrared Spectroscopy
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslav Hambalko
Metabolické inžinierstvo mikrobiálnych lipidických dráh
May 2022
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Hambalko
Production of unconventional fatty acids and higher alcohols by recombinant yeast Yarrowia lipolytica
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Hambalko
Vplyv teploty na zloženie lipidov kvasinky Yarrowia lipolytica
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimíra Hanusová, PhD.
Regulácia biosyntézy a nadprodukcie mikrobiálnych pigmentov
September 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Hanusová, PhD.
Regulácia biosyntézy karotenoidov u vybraných kmeňov kvasiniek
May 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Hapčo
Štúdium génov kódujúcich biosyntézu tylozínu
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Helcová
Biochemická a molekulárna charakterizácia cystickej fibrózy
May 2008
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Holbová
Vplyv kovov na biosyntézu polynenasýtených mastných kyselín u húb
May 2010Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Holbová
Vplyv kovov na nenasýtenosť lipidov vláknitej huby Thamnidium elegans
May 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Silvia Hurbanová
Utilization of oil wastes by yeast Yarrowia lkipolytica
May 2019
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adriana Chrenková
Vplyv svetla na duálnu produkciu kyseliny gama-linolénovej a beta-karoténu u Umbelopsis isabellina
May 2017Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Jalčaková
Produkcia sterolov a ich derivátov kvasinkami
May 2008
Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Janák
Štúdium scale-up podmienok polosuchých kultivácii na produkciu funkčných bioproduktov
May 2019Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Jandíková
Utilizácia lipidických substrátov kvasinkami rodu Pichia
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Jandíková
Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu derivátov sterolov u Pichia pastoris
May 2009
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Janka Janštová
Polosuché fermentácie ako prostriedok prípravy funkčných potravín a krmív
May 2015Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Janka Janštová
Polosuché kultivácie ako biotechnologická alternatíva prípravy funkčných cereálnych produktov pre veterinárne a potravinárske aplikácie
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Jašica
Utilization of waste fats and oils by yeast Rhodotorula glutinis
May 2018Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Jašurek
Využitie fungálnych polosuchých kultivácií pre prípravu funkčných potravín
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Jeriga
Optimalizácia podmienok produkcie kyseliny gama-linolénovej kmeňom Actinomucor elegans
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Jeriga
Utilizácia odpadových tukov kvasinkou Yarrowia lipolytica
May 2017
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Geneticky modifikované organizmy ako prostriedok prípravy aplikačne zaujímavých látok
May 2007Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Izolácia, analýza a expresia génov desaturáz mastných kyselín u Thamnidium elegans
May 2009
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tatiana Klempová, PhD.
Molekulárno-biochemické štúdie biosyntézy mastných kyselín zygomycétnych húb
June 2013
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Knutová
Produkcia C20 polynenasýtených mastných kyselín pomocou Mortierella alpina polosuchými kultiváciami
May 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Krivošíková
Optimalizácia biotechnologickej produkcie mikrobiálnych pigmentov
May 2010
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Krivošíková
Využitie mutagenézy k riadenej produkcii karotenoidných pigmentov u kvasiniek rastúcich na odpadových substrátoch
February 2012
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Macková
Effect of detergents on metabolism of lower filamentous fungi
May 2019
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Mačáková
Biochemické štúdie akumulácie lipidov u Yarrowia lipolytica
May 2017
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Mačáková
Strategies for inactivation of kinases involved in regulation of central carbon metabolism in P. pastoris
May 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Magyaricsová
Charakterizácia rastu a lipofilných metabolitov Phaffia rhodozyma
May 2011
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Magyaricsová
Optimalizácia biotechnologickej nadprodukcie pigmentov submerznými kultiváciami
May 2009
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Marcinčinová
Vplyv kultivačných podmienok na zloženie a produkciu kvasinkových polysacharidov
May 2009
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Marcinčinová
Vplyv povrchovo aktívnych látok na stenové glykoproteíny kvasiniek
May 2011
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Júlia Martonová
Predúprava odpadových agromateriálov pre mikrobiálnu prípravu kyseliny arachidónovej
May 2016
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Júlia Martonová
Utilization of waste lignocellulosic fractions of plant biomass by filamentous fungi
May 2018Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Masárová
Biosyntéza karotenoidných pigmentov kvasinkou Rhodotorula glutinis
May 2015Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Masárová
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu biopalív
May 2017Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Vlasta Matušovičová
Konverzia extracelulárnych olejov na kyselinu arachidónovú pomocou Mortierella alpina
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vlasta Matušovičová
Produkcia polynenasýtených mastných kyselín a pigmentov v procese polosuchých kultivácii
May 2013
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Meravá
Inkorporácia extracelulárnych mastných kyselín kvasinkou Yarrowia lipolytica
May 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Meravá
Štúdium diacylglycerol acyltransferáz kvasinky Yarrowia lipolytica
May 2015
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Michňová
Biotechnologické zhodnotenie odpadových olejov hubou Mortierella alpina.
May 2017
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Michňová
Mortierella alpina ako producent C20 polynenasýtených mastných kyselín
May 2015
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Mikušová
Regulácia produkcie mikrobiálnych pigmentov
May 2008
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Mikušová
Vplyv kovov na metabolizmus pigmentotvorných kvasiniek
May 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lukáš Mráz
Study of metabolism of recombinant strains Rhodotorula mucilagenosa
May 2018
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lukáš Mráz
Study of oxidation properties of metabolites of yeast Rhodotorula glutinis
May 2019
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Olajcová
Conversion of waste materials into acetyl diacylglycerols by recombinant yeast Yarrowia lipolytica
May 2020
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Pavlíková
Optimalizácia inokula na produkciu astaxanthínu pomocou Phaffia rhodozyma.
May 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Pavlíková
Phaffia rhodozyma ako zdroj astaxantínu
May 2016Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Petrášiková
Biotechnologická produkcia a vlastnosti kvasinkových polysacharidov
May 2008
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Petrášiková
Štúdium vlastností kvasinkových glykoproteínov
May 2010
Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zuzana Pitoňáková
Produkcia polynenasýtených mastných kyselín a pigmentov submerznými a polosuchými kultiváciami
May 2011
Displaying the final thesis
82.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Podolec
Štúdium akumulácie lipidov mutantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica
May 2012
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Pokorná, PhD.
Regulácia homeostázy fosfolipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
May 2008
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Zuzana Pokorná
Utilization of waste oils by yeast Rhodotorula glutinis
May 2019
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alena Pospišilová
Mikrobiálna utilizácia cereálnych substrátov na produkciu pigmentov
May 2009
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alena Pospišilová
Využitie upravených odpadových substrátov na produkciu pigmentov kvasinkami
May 2011
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Prídavok
Fyziologické štúdie biosyntézy polynenasýtených mastných kyselín u húb
May 2012
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matúš Prídavok
Vplyv dimorfizmu na lipogenézu vláknitej huby Actinomucor elegans
May 2015
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Veronika Roštárová
Growth characterization of strain Umbelopsis isabellina synthesizing lipophilic metabolites for subsequent cultivation on waste oils
May 2020
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Rusnák
Biotechnological Production of Ergothioneine by Saccharomyces cerevisiae
June 2020
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Seč, PhD.
Štúdium metabolizmu mastných kyselín u pacientov s cystickou fibrózou
May 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Seč, PhD.
Vplyv suplementácie olejov na profil mastných kyselín u spontánne hypertenzných potkanov
May 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Slaný, PhD.
Preparation, monitoring and application of fungal solid-state fermentation products
August 2020
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Slaný, PhD.
Využitie zygomycétnych húb izolovaných z rastlinných roztočov ako zdroj bioaktívnych látok
May 2013
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Sumihorová
Actinomucor elegans ako zdroj génu kódujúceho delta-6-desaturázu
May 2014Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Sumihorová
Štúdium génu kódujúceho delta-6 desaturázu u Actinomucor elegans
May 2016
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Šágyová
Biotechnologická príprava úžitkových metabolitov polosuchými kultiváciami
May 2009Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Šágyová
Obohatenie cereálnych substrátov o kyselinu arachidónovú pomocou Mortierella alpina v procese polosuchých kultivácií
May 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šalát
Biosyntéza lipofilných látok kvasinkou Rhodotorula glutinis
May 2015
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Šalát
Pigmentotvorné kvasinky ako zdroj rôznych metabolitov s antioxidačnými vlastnosťami
May 2012
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Šamajová
Rhodotorula sp. ako zdroj karotenoidných pigmentov
May 2013Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Šamajová
Vplyv kovov na produkciu a vlastnosti kvasinkových glykoproteínov
May 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Šatníková
Štúdium tvorby lipofilných látok nižšími vláknitými hubami
May 2015
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Šatníková
Umbelopsis isabellina ako zdroj bioaktívnych lipofilných látok
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šišmiš
Štúdium biosyntézy beta-karoténu a kyseliny gama-linolénovej u húb radu Mucorales
May 2013Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Šišmiš
Utilization of lignocellulosic materials for production of single cell oils
May 2015Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Špaňová
Synthesis and Storage of Neutral Lipids in Yeasts
May 2007
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bibiána Švitková
Production of squalene by recombinant strains of Yarrowia lipolytica
May 2019
Displaying the final thesis
109.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Veronika Urbaníková
Konštrukcia rekombinantných kvasiniek pre produkciu lipofilných metabolitov.
May 2024
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Sára Vach Agócsová
Saccharide waste materials as substrates for Rhodotorula glutinis
May 2019Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vašková
Vplyv morfologických štádií kvasiniek na produkciu stenových polysacharidov
May 2009
Displaying the final thesis
112.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michaela Volfová
Vplyv genetických zmien desaturáz mastných kyselín na riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení
May 2010
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vongrej
Production of bioactive compounds by Rhodotorula glutinis utilizing waste substrates
May 2018
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vongrej
Štúdium faktorov ovplyvňujúcich biosyntézu kvasinkových karotenoidných pigmentov
May 2016Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Vráblová
Biotechnological production of biologically active fungal metabolites by solid state fermentations
May 2018
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Vráblová
Biotechnological Valorization of Agricultural Waste Materials Derived from Food Processing
June 2020
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Záhorecová
Vplyv čistých kultúr kvasiniek na antioxidačné vlastnosti vín
May 2009
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Zuskáčová
Štúdium metabolizmu lipidov a pigmentov u kvasinky Rhodotorula glutinis
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress