24. 10. 2020  16:34 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
     
     
     
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Štúdium tvorby lipofilných látok nižšími vláknitými hubami
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Štúdium tvorby lipofilných látok nižšími vláknitými hubami
Abstrakt:
Našou úlohou v tejto práci bolo zistiť podmienky pre tvorbu spór, ktoré zabezpečia najlepšie výťažky kyseliny gama-linolénovej a betakaroténu. Ako produkčný kmeň sme zvolili Umbelopsis isabellina CCF 2412. Tento kmeň je známy pre svoju vysokú akumuláciu lipidov a produkciu pigmentov, z ktorých najdôležitejší pigment je betakarotén. Nami vybrané parametre, ktoré sme pozorovali, boli množstvo vyprodukovanej biomasy, percentuálne množstvo mastných kyselín, utilizácia glukózy, výťažky kyseliny gama-linolénovej a betakaroténu, a tiež profily mastných kyselín a neutrálnych lipidov. Faktormi, ktoré ovplyvňovali produkciu boli odlišné sporulačné pôdy, ktoré sa líšili zložením, a rôzny vek spór. Ako najvhodnejšia sporulačná pôda sa preukázal zemiakovo-glukózový agar, ktorý zabezpečil vysokú produkciu nielen kyseliny gama-linolénovej, ale aj betakaroténu. Pri 3, 5, 7 a 10 dňových spórach sa ako najlepší vek pre produkciu metabolitov preukázali 7 dňové spóry, pri ktorých sa dosahovali najvyššie výťažky kyseliny gama-linolénovej aj betakaroténu. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/0975/12 ministerstva školstva SR a APVV-0662-11 slovenskej agentúry pre výskum a vývoj SR.
Kľúčové slová:
biosyntéza, betakarotén, kyselina gama-linolénová

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene