28. 10. 2020  9:45 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv teploty na zloženie lipidov kvasinky Yarrowia lipolytica
Autor:
Pracovisko: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Roman Holič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vplyv teploty na zloženie lipidov kvasinky Yarrowia lipolytica
Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo štúdium adaptačných mechanizmov divého kmeňa kvasinky Yarrowia lipolytica W29 na rôzne kultivačné teploty. Kultivácie prebiehali pri teplotách 15°C, 20°C a 28°C, počas 2 a 5 dní. Zníženie kultivačnej teploty spôsobilo, že Y. lipolytica začala lepšie hospodáriť so živinami. Pri porovnaní 5-dňových kultúr nižšie teploty produkovali viac biomasy, lipidu aj kyseliny citrónovej, ktorá je metabolitom úzko spojeným s dráhami nadprodukcie lipidov. Bunky v kultivácii pri 15°C vyprodukovali 8,7 g/l kyseliny citrónovej a 13,7 g/l biomasy, v ktorej sa nachádzalo 19,8% mastných kyselín. Pri 20°C kvasinky vyprodukovali 12,4 g/l kyseliny citrónovej a 11 g/l biomasy, ktorá obsahovala 17,1% mastných kyselín. Bunky kvasiniek v kultivácii pri 28°C vyprodukovali 2,4 g/l kyseliny citrónovej a 11,8 g/l biomasy, z ktorej 18,1% tvorili mastné kyseliny. Ukázalo sa, že mechanizmus adaptácie Y. lipolytica na znižovanie teploty prostredia spočíva v zvýšení pomeru nenasýtených mastných kyselín k nasýteným mastným kyselinám. Tento efekt sa ukázal aj pri zložení celkových mastných kyselín aj v zložení mastných kyselín zastúpených v triacylglyceroloch a polárnych lipidoch. Vypočítaný pomer nenasýtených mastných kyselín k nasýteným mastným kyselinám mal v zložení polárnych lipidov kultivácie pri 28°C hodnotu 1.94, pri 20°C 2.29 a pri 15°C hodnotu 2.24. Z profilu nepolárnych lipidických štruktúr sa ukázalo, že pri nižších teplotách kvasinky zvýšili množstvo triacylglycerolov (medzi 28°C a 15°C o cca 5%) a zvýšil sa aj pomer skvalénu k ergosterolu. Pri 28°C bol tento pomer rovný 0,375, pri 20°C mal už hodnotu 0,654, pri 15°C mal hodnotu 0,725. S teplotou sa tiež znížilo množstvo esterov sterolov (medzi 28°C a 15°C o skoro 4%). Pri zložení celkových sterolov zastúpených v lipidoch bolo vidieť, že s rastúcou teplotou stúpa množstvo zymosterolu a fecosterolu a klesá množstvo episterolu. Celkové množstvo ergosterolu po 2 dňoch s rastúcou teplotou rástlo, ale po 5 dňoch s rastúcou teplotou klesalo. Dá sa povedať, že sa pri 15°C a 20°C v bunkách nachádzalo viac ergosterolu, zatiaľ čo pri 28°C viac prekurzorov ergosterolu. Analýza polárnych lipidov neukázala jednoznačnú teplotnú závislosť ani jednej z hlavných štruktúr. Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov: grant VEGA 1/0574/15, APVV-0662-11, APVV-0294-11.
Kľúčové slová:
tukotvorba, teplota, Yarrowia lipolytica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene