28. 10. 2020  9:17 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Štúdium metabolizmu rekombinantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosa
Autor: Bc. Lukáš Mráz
Pracovisko:
Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedúci práce:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium metabolizmu rekombinantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosa
Abstrakt:
V práci sme sa zaoberali analýzou fenotypového prejavu a štúdiom metabolizmu kvasinky Rhodotorula mucilaginosa C2.5t1 a jej rekombinantných kmeňov, pripravených náhodnou deléciou génov CAR1 a CAR2 pomocou Agrobacterium tumefaciens. U rekombinantných kmeňov boli preukázané metabolické zmeny v porovnaní s divým typom. Mutanty dosahovali nižší rast (6,6-8,4 g/l v závislosti od mutanta) ako aj utilizáciu glycerolu (nepresiahla 30%) v porovnaní s divým typom (DCW:12,2 g/l, utilizácia 95%). Rovnako sme detegovali nižšiu akumuláciu mastných kyselín v biomase (do 6%/DCW), okrem kmeňa W3 (12%/DCW) v porovnaní s divým typom (9%/DCW). Náhodná disrupcia génov karotenoidnej dráhy spôsobila rozdielne zastúpenie lipidických štruktúr, čo sa prejavilo najmä v zastúpení triacylglycerolov, keďže sme zistili 3- až 5-násobný pokles ich obsahu u mutantov než vykazoval divý typ. Naopak mutanty obsahovali vyššie množstvo voľných mastných kyselín ako aj ergosterolu, ktorý bol vo vyššej miere syntetizovaný z dôvodu vyššej dostupnosti intermediátov izoprenoidnej dráhy u mutantov. Z rovnakého dôvodu sme došlo aj k vyššej produkcií koenzýmu Q10 (CoQ), najmä u mutanta W4 (2489 μg/l, resp. 390 μg/g DCW). Táto záverečná práca vznikla s podporou projektov VEGA 1/0574/15.
Kľúčové slová:
Rhodotorula mucilaginosa, karotenoidy, disrupcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene