28. 10. 2020  9:40 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb
Autor:
Pracovisko: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb
Abstrakt:Tukotvorné mikroorganizmy, od tých jednoduchších ako baktérie až po komplexnejšie huby, sú predmetom vzrastajúceho ekonomického a technologického záujmu. Mnoho výskumov sa zameriava na zvýšenie výnosov lipidov a produktivity mikroorganizmov, čím by sa produkcia SCO (single cell oils) stala ekonomicky výhodnejšou alternatívou k tradičnej produkcii olejov. V tejto práci sme sa zamerali na účinok neiónových Tween detergentov na metabolizmus nižších vláknitých húb triedy Zygomycetes – Umbelopsis isabellina a Mortierella alpina. V 62 hod kultivácii Umbelopsis isabellina bola výrazne stimulovaná tvorba beta-karoténu prídavkom detergentu Tween 20 (5,7 mg/L). K zvýšenej produkcii GLA došlo po prídavku Tween 60 a Tween 80 (344,5 mg/L a 338,5 mg/L). Prídavok Tween 40, Tween 60 a Tween 80 stimuloval rast M. alpina, rovnako aj produkciu EPA (4,2-4,9 mg/L). Tween 20 v 93h kultivácii M. alpina zvýšil utilizáciiu maltózy (43,8%) a stimuloval akumuláciu mastných kyselín (16,76%). Táto záverečná práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0323/19
Kľúčové slová:
Umbelopsis isabellina, Mortierella alpina, submerzná fermentácia, neiónové detergenty, polynenasýtené mastné kyseliny, betakarotén

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene