24. 10. 2020  16:42 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
Výučba     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Produkcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Autor: Ing. Jaroslav Hambalko
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Produkcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolytica
Abstrakt:
Yarrowia lipolytica je tukotvorná kvasinka a zároveň jednoducho a efektívne geneticky manipulovateľný organizmus. Vďaka týmto vlastnostiam sme si ju vybrali pre expresiu génov, ktoré pochádzajú z hmyzu. Konkrétne ide o reduktázy a desaturázy mastných kyselín, ktoré sa zapájajú do produkcie feromónov. Produktami týchto enzýmov sú biotechnologicky vysoko cenené látky, dlhoreťazcové alkoholy a konjugované mastné kyseliny. Pre ich možnú produkciu pomocou kvasiniek sme vytvorili viaceré kmene s rôznym genotypom a kultivovali sme ich na rôznych médiách. Kmene Y. lipolytica transformované novými génmi pre reduktázy a pre desaturázy produkovali širokú škálu produktov. Podarilo sa nám identifikovať u kmeňov exprimujúcich gén pre reduktázu BlucFar1 (z Bombus lucorum) prítomnosť alkoholu C16-OH. Všetky kmene obsahujúce reduktázu BlapFar4 (z Bombus lapidarius) produkovali alkoholy C18-OH, C20-OH, C22-OH a C24-OH. Kmene exprimujúce desaturázy z Manduca sexta, MsexD2 a MsexD3, produkovali C14:1Δ11, C15:1Δ11, C16:1Δ11 C17:1Δ11 a C18:1Δ11, C16:1Δ13 a C18:1Δ13, všetky v cis konformácii. Ďalej to boli C16:2trans,transΔ10,12, pravdepodobne C16:2cis,cisΔ9,11, C18:2trans,transΔ12,14 a C18:3 (pravdepodobne s dvoma konjugovanými a jednou izolovanou dvojitou väzbou). Táto záverečná práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0574/15 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:
Yarrowia lipolytica, feromóny, desaturáza, reduktáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene