24. 10. 2020  16:50 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba               
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Produkcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátov
Autor: Ing. Juraj Vongrej
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Emília Breierová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Produkcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátov
Abstrakt:
Glycerol predstavuje sekundárny produkt výroby bionafty a je komerčne zaujímavým substrátom pre biotechnologickú výrobu biologicky významných zlúčenín (mikrobiálny olej, organické kyseliny, polyoly atď.). Táto štúdia bola zameraná na produkciu mastných kyselín, karotenoidných pigmentov a koenzýmu Q pomocou kvasinky Rhodotorula glutinis kultivovanej v médiu s obsahom glycerolu. Zistili sme, že rýchlosť spotreby glycerolu u R. glutinis bola takmer konštantná bez ohľadu na počiatočnú koncentráciu glycerolu v médiu. Kvasinka úplne utilizovala 20 g/l glycerolu do 144 hodiny kultivácie s rastom biomasy 4,4 až 4,7 g buniek /l média. Avšak zvyšujúci sa C/N pomer zintenzívnil akumuláciu lipidov v bunke. Na druhej strane nižšie počiatočné množstvo glycerolu v médiu podporilo akumuláciu pigmentov až na 1,4 mg karotenoidov/g DCW s dominantnou biosyntézou β-karoténu (0,9 mg/g DCW). Za účelom adaptácie R. glutinis na glycerol a za účelom stimulácie rastu a produkcie karotenoidov boli optimalizované inokulačné podmienky ako aj zloženie produkčného média. Inokulačné médiá s obsahom glycerolu alebo glukózy sa ukázali ako najvhodnejšie na predprípravu kmeňa. Produkčné médiá boli obohatené prídavkom rôzneho typu Tweenu a inokulované koncentráciou 106 buniek/ml média. S pomedzi Tweenov (20, 40, 60 a 80) sa Tween 60 ukázal ako optimálny pre rast buniek, pretože tvorba DCW bola zvýšená 1,2-násobne (5,1 g/l) v porovnaní s kontrolou. Okrem toho Tween 60 stimuloval akumuláciu karotenoidných pigmentov o 4% s prírastkom β-karoténu. Pozitívny vplyv Tweenu 60 sme zaznamenali aj v prípade akumulácie koenzýmu Q s konečným výťažkom 3,95 mg/l. Médium s vysokým obsahom dusíka pozitívne ovplyvnilo rast kultúry zvýšením utilizácie glycerolu (44%) v porovnaní s kontrolným médiom. Použitím média s pomerom C/N 26,9:1 s prídavkom vysokej koncentrácie fosforu (1 g/l, 38,2%/DCW) došlo k nárastu akumulácie mastných kyselín (MedA+). Táto záverečná práca vznikla s podporou projektu VEGA 1/0574/15 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:
Rhodotorula glutinis, utilizácia glycerolu, produkcia lipidov, koenzým Q, syntéza karotenoidných pigmentov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene